ՀԱՐԱԶԱՏ

Կարօ Գէորգեան, «Ամէնուն Տարեգիրքը», ԺԳ․ տարի, 1966, Պէյրութ, էջ 475:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԱՄԲԱԿՈ՜ՒՄ

Կարօ Գէորգեան, «Ամէնուն Տարեգիրքը», ԺԳ․ տարի, 1966, Պէյրութ, էջ 473:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: