ՀԱՐՈՒՍՏԻՆ ԽՂՃԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

– Աղա՛, ողորմութիւն, կը մսիմ…
– Կը մսի՞ս, բայց ինծի պէս ըրէ, հագուէ… ո՞վ կ՚արգիլէ քեզ…

«Խարազան», պատկերազարդ շաբաթաթերթ, խմբագիր Արամ Անտոնեան, Ա. տարի, թիւ 6, 14 Մարտ 1909, Պոլիս, էջ 87։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԵԱՄԲ ԱՆՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ

Մեծ մայրը (Միջամտելով).- Կ՚ուզեմ որ այս անգամ Պետիկը ներես ինծի համար։
Մայրը.- Ո՛չ մայրիկ։ Պէտք է որ տղաք իրենց ծնողքին միշտ հնազանդ գտնուին…։

«Անուշապուր -Պատկեր»,ֆանթէզի մեծ շաբաթաթերթ, խմբագրապետ՝ Բագարատ Թեւեան, թիւ 11, 10 Մարտ 1927, Պոլիս, էջ 13։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԹԱՂԱԿԱՆԸ

ԹԱՂԱԿԱՆԸ.- Մի՛ մտածեր Պարոն ուսուցիչ, վաղը Զատիկ կու գա[յ], ամսական մը եւս կը վճարենք քեզի…

«Անուշապուր», ֆանթէզի մեծ շաբաթաթերթ, խմբագրապետ՝ Բագարատ Թեւեան, թիւ 7, Բ. տարի, 27 Յունուար, 1927, Պոլիս, էջ 15։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ԷԼԻԶԱ ՊԻՆԷՄԷՃԵԱՆ

دار البدايعك كلى

اليزا بينه مجيان خانم

Dârülbedâyi’nin Gülü Eliza Binemeciyan Hanım

[Օսմանեան] թատրոնի վարդը՝ տիկին Էլիզա Պինէմէճեան

«Ագպապա» [Անգղ] երգիծաթերթ, տէր՝ Օրհան Սէյֆի, պատասխանատու տնօրէն՝ Եուսուֆ Զիա, կը հրատարակուի՝ Երկուշաբթի եւ Հինգշաբթի օրերը, Ա. տարի, թիւ 44, 7 Մայիս 1339 [1923], Կ. Պոլիս։

[Տարիւլպէտայի կամ  Տարիւլ-պէտայի-ի-Օսմանի  Օսմանեան կայսրութեան մէջ կը ստեղծուի որպէս երաժշտական բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւն (1914) (conservatory), սակայն աւելի ուշ կը գործէ որպէս թատերական միութիւն]։

ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՀԱՇԻՒ ՄԸ

– Լրագիր չէ՞ք առներ պարոն։
– խե՞նթ եմ որ օրը եօթը ղրուշ տամ երկու լրագրի։ Սրճարան կ՚երթամ սուրճ մը կը խմեմ ու բոլոր թերթերն ալ կը կարդամ։

«Անուշապուր», խմբագրապետ՝ Բագարատ Թեւեան, թիւ 2, Բ. տարի, 10 Փետրուար, 1927, Պոլիս։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: