ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ, ԹԻՒ 5

Ծ Թ ՊԱԼԵԱՆ

199 ՀԱՅՔՈՒ

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հեղինակ՝ Ծ․ Թ․ Պալեան
Խորագիր՝ 199 հայքու
Բանաստեղծութիւններ
Առցանց հրատարակութիւն
2022
73 էջ
ISBN: 9780997111620

Ծ․ Թ․ ՊԱԼԵԱՆ «հայքու» կը կոչէ այստեղ համախմբուած իր 199 եռատողերը, խտամփոփ ու պահակառոյց, որոնք առաջին անգամ ըլլալով ընթերցողին կը ներկայացուին։ Անոնք լոյս տեսած են Հայերէն blogի (https://hayerenblog.wordpress.com) վրայ (2 Դեկտեմբեր 2018 – 28 Յունիս 2021): Մեր իւրաքանչիւր տեղադրումը բաղկացած էր չորս հայքուներէ։ Վայրկեանէ վայրկեան ալ աւելի արագ ընթացող մեր ժամանակին ու աշխարհին մէջ եւ նոյնքան արագընթաց ընթերցողին համար յուսանք ու մաղթենք, որ այս հատորը արագ հասանելի դառնայ, ընթերցողէն նուազ ժամանակ, բայց թերեւս շատ աշխարհ պահանջելով։

Ծ․ Թ․ ՊԱԼԵԱՆ աւարտած է Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանը եւ երկար տարիներ անգլերէն լեզուի դասախօս եղած է։ Կը գրէ անգլերէն եւ հայերէն։ 2 Դեկտեմբեր 2018 թուականէն մինչեւ այսօր կ’աշխատակցի Հայերէն blogին՝ բանաստեղծութեամբ եւ արձակով։ Ներկայ հատորը իր բանաստեղծութիւններու առաջին ժողովածոն է։ Պալեանի անգլերէն բանաստեղծութիւնները լոյս տեսած են Culture Cult եւ Setu Mag բանաստեղծական ժողովածոներուն մէջ։ Անոր առաջին վէպը՝ Three Kisses of the Cobra, Հնդկաստանի եւ Ծայրագոյն Արեւելքի հայ վաճառականներու մասին, լոյս տեսած է 2016ին։ Ան ներկայիս հրատարակութեան կը պատրաստէ իր երկրորդ անգլերէն վէպը, նաեւ՝ անգլերէն հայքուներու հաւաքածոյ մը, որոնք մօտ ատենէն լոյս տեսնելու են։ Ան ներկայիս կը բնակի Իսթանպուլ։

Գիրքը կարդալ ստորեւ․

ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ, ԹԻՒ 2

Երօտ Վարգազ
Պատուանշան մըն ալ քեզի եւ կամ
Մի շքանշան էլ քեզ
կատակախաղ երկու արար
Առցանց հրատարակութիւն, 2018, 279 էջ

Իրականութեան ներկայացում, ներքին կայացում, բարձում եւ ամբարձում, մերժում, պայքար ու դիմադրութիւն։ Այս բոլորն ալ տեղի կ’ունենան գրութեան մը լայնքին ու երկայնքին, այո, նաեւ Երօտ Վարգազի պարագային։ Ան գիտէ ամենէն չոր, յստակ տուեալները ցուցահանել, երգիծական-իրականին սահմանները գծելով։ Պարզունակ կամ այդպէս թուող պատուարժան՝ վերնախաւի պատկանող անհատականութեանց ուշադիր սերտողութիւնը կը կատարէ քարտուղարի դերով, առաջին արարին մէջ, իսկ երկրորդ արարին մէջ՝ պարզ այցելուի մը դերով, որ պարզապէս յիշեցում մը կ’ուզէ կատարել, Սփիւռքի նախարարին ըսելու համար պարզապէս, թէ անցեալը ներկային մէջ կը գործէ տակաւին, թէ արդէն Երօտ գրած է ատենին, ինչ որ մենք հիմա մեր առօրեային մէջ կը կարդանք, Երօտ Վարգազի առաջնորդութեամբ, այսինքն առաջին եւ երկրորդ արարները իրարու մէջ կեցած են եւ ոչ թէ զիրար կը շարունակեն. թէ կիլիկեան «վերջին իշխանը» նոյն ու նման դրդապատճառներով կը բաշխէր շքանշան, ինչպէս այսօր կը բաշխէ Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարարը։

Կատակախաղը առաջին անգամ լոյս տեսած է Հայերէն պլօկի վրայ 22 Օգոստոս 2017ին։

Թատերգութիւնը ամբողջութեամբ՝ ստորեւ.

ՊԱՏՈՒԱՆՇԱՆ ՄԸՆ ԱԼ ՔԵԶԻ եւ կամ ՄԻ ՇՔԱՆՇԱՆ ԷԼ ՔԵԶ

ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ, ԹԻՒ 1

լեռնա.png

Հեղինակ՝ Լեռնա Գարագիւթիւք
Խորագիր՝ Երթաս Բարով
Բանաստեղծութիւն
Տպագրութիւն՝ Մաթ տպարան
Իսթանպուլ
2017
Էջ՝ 126
ISBN 978-605-030-544-9

 

ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

Առաջադրութիւններ

Ա. Հայերէն Մատենաշարը կը հետապնդէ Հայերէն պլօկի (https://hayerenblog.wordpress.com) վրայ հրապարակուած գրութիւններուն առանձին հատորով տպագիր հրատարակութիւնը, նկատի ունենալով, որ հոն լոյսին եկած գրութիւնները ոչ արտատպում են, ոչ ալ՝ արտատպելի, առանց պլօկի վարչութեան հաւանութեան։

Բ. Հայերէն Մատենաշարը գրութիւններուն ելեկտրոնային հասանելիութիւնը տպագիր շօշափելիութեան տանող կամուրջ մը կը հանդիսանայ եւ զուգահեռաբար ունենալու է նաեւ իր ելեկտրոնային տարբերակը պլօկին իսկ վրայ։

Գ. Հայերէն պլօկի գրութիւնները նկատառելի մասամբ մը արդիւնք են հեղինակ-վարչութիւն անմիջական գործակցութեան։ Պլօկը փոխանակման գործարան ու դաշտավայր մըն է, որուն շնորհիւ Հայերէն Մատենաշարը ահա գոյութեան կոչուեցաւ։

Դ. Գրութեանց՝ պլօկէն մատենաշար փոխանցումը ինքնին մարտահրաւէր մըն է, ելեկտրոնայինի որոշ իմաս­տով մը «գնայուն», սրբագրելի ու ջնջելի նկարագրէն դէպի տպագիր, վերջնական ու «մնայուն» նկարագիր անցումն ու հանգրուանումը։ Փոխանցումի այս ընթացքն ալ իր կարգին աշխատելավայր ու զտումի գործընթաց մըն է։

Ե. Հայերէնին, անոր շարք մը բարբառներուն, բառ ու բանին, տեղական գունաւորումներով արտայայտութիւններուն հանդէպ մասնաւոր ուշադրութեան արդիւնք են պլօկն ալ, մատենաշարն ալ, որոնց աշխատակիցներուն համացանցային հաղորդակցութիւնը հարստացուցիչ է։