ԼԵՒՈՆ ԶԱՒԷՆ ՍԻՒՐՄԷԼԵԱՆ (1905 – 1995)

Քէնսըսի (Մ.Ն.) երկրագործական Պետական Գօլէճին մէջ, հանգիստի պահուն։

Քէնսընի կաթնարանին մէջ՝ աշխատանքի պահուն։

Խրիմեան Գիւղատնտեսական Մատենաշար, Անկորական Թիֆթիկի Այծը, Սեպուհ Ստեփանեան, Աղեքսանդրիա, 1932։

ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ (1922-2000)

Հերի Դաւիթեանէն շնորհակալութեամբ ստացանք այս երկու լուսանկարները։ Դաւիթեան հետեւած է Օշականի դասախօսաշարքին՝ «Արդի հայ միտքի պատմութիւն» (Modern Armenian Intellectual History), Սիտնիի (Աւստրալիա) Մաքուարի համալսարանին մէջ: Դասընթացքը սկիզբ առած է 19 Օգոստոս 1992ին։

ՀՊ

ՀԱՅՈՑ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿ

Էրմէնի վաթանտաշլարըմըզըն-1

ارمنى وطنداشلرمزك كليسا انتخابات حقنه مالكيتلرينك اللنجى سنهء دوريه سى مناسبتيله٣٠ مايس١٩١٠

تاريخنده يدى قله ارمنى خسته خانه سى باغچه سنده اجرا قلنان شنلكلردن بر منظره

Ermeni vatandaşlarımızın kilise intihabat hakkına malikiyetlerinin ellinci sene-i devriyesi münasebetiyle 30 Mayıs 1910 tarihinde Yedikule Ermeni hastahanesi bahçesinde icra kılınan şenliklerden bir manzara.

Տեսարան մը՝ Եէտիքուլէ (Եօթնաբուրգ) հայկական հիւանդանոցի պարտէզին մէջ տեղի ունեցած տօնախմբութիւններէն, 30 Մայիս 1910 թուական՝ մեր հայ հայերնակիցներու եկեղեցական ընտրութեանց մէջ իրաւունք ձեռք բերելու (Ազգային Սահմանադրութիւն հայոց) 50րդ տարեդարձին առթիւ

 

ö

يدى قله ارمنى خسته خانه سى باغچه سنده اجرا اولنان شنلكلرده ديكر بر منظره

Yedikule Ermeni hastahanesi bahçesinde icra olunan şenliklerde diğer bir manzara.

Եէտիքուլէի հայկական հիւանդանոցի պարտէզին մէջ տեղի ունեցած տօնախմբութիւններէն այլ պատկեր մը

«Ռեսիմլի քիթապ» («Պատկերազարդ գիրք»), լոյս կը տեսնէ ամէն ամիս, գրական, քաղաքական, արուեստի, իմաստասիրական, ընկերային հանդէս, խմբագրապետ՝ Մ. Ռաուֆ, Կ. Պոլիս, Օգոստոս 1326 (1910), հտ., թիւ 23։

Թարգմանեց՝ Գայիանէ Նալպանտեան

 

 

 

ԶԱՊԷԼ ԱՍԱՏՈՒՐ (1863-1934)

32267319_902981573217176_3377705501553852416_n.png

(مادام زابه ل آصادور. (اديبه
Madam Zabel Asadur. (Edibe)
Տիկին Զապէլ Ասատուր (գրագիտուհի)
«Սիյանէթ», ընկերային, գրական, գիտական, տնտեսական, կնոջական եւ ընտանեկան շաբաթաթերթ, լոյս կը տեսնէ Հինգշաբթի օրերը, պատասխանատու-տնօրէնուհի՝ Զայիմէ Հայրիյէ,ԿՊոլիս, թիւ 11, 4 Յունիս,1914։