ԿԱՐՕ ՓՕԼԱՏԵԱՆ (1911-1986)

Ֆրանսահայ վիպագիր եւ մտաւորական Կարօ Փօլատեան երկու շրջանով Ատիս-Ապեպա (Եթովպիա) գտնուած է: Առաջին անգամ մեկնած է 1929ին եւ գործած իբրեւ ուսուցիչ Գէորգոֆ հայկական վարժարանին մէջ։

1963-1971 թուականներուն ան դարձեալ կը գտնուի Ատիս-Ապեպա, այս անգամ իբրեւ տնօրէն նոյն վարժարանին։ Այդ տարիներուն կը խօսուի 1200 հոգի հաշուող գաղութի մը մասին, իսկ յիշեալ վարժարանին աշակերտութիւնն ալ կը հաշուէր 150 հոգի:

Սոյն լուսանկարները շնորհակալութեամբ ստացանք այս աշակերտներէն ֆրանսաբնակ Մարսերու Ալանի (Marcerou Alain) կողմէ։

ՀԱՅԵՐԷՆ BLOG

ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՄՆԱԿԵԱՆ (1839-1920)

ماناقيان افندى سليم ثالث پیه سنده علمدار پاشا وظيفه سنده

Mnakyan Efendi Selim-i Salis Piyesinde Alemdar Paşa Vazifesinde

Մնակեան էֆէնտին, Սէլիմ երրորդ փիէսին մէջ` Ալէմտար փաշային դերակատարութեամբ

مناقيان افندى لبلبجى خورخور اغا وظيفه سنده

Mnakyan Efendi Leblebici Horhor Ağa Vazifesinde

Մնակեան էֆէնտին Լէպլէպիճի Հորհոր աղայի դերակատարութեամբ 

مناقيان افندى تيرياكى حسن پاشا وظيفه سنده 

Mnakyan Efendi Tiryaki Hasan Paşa Vazifesinde

Մնակեան էֆէնտին Թիրիաքի Հասան փաշայի դերակատարութեամբ 


«Րիւպապ», գրական շաբաթաթերթ, լոյս կը տեսնէ Հինգշաբթի օրերը, արտօնատէր եւ պատասխանատու տնօրէն՝ Ճեմալ Նատիր, 3 Մարտ 1328 [16  Մարտ 1912], թիւ 16, Կ. Պոլիս։

ԼԵՒՈՆ ԶԱՒԷՆ ՍԻՒՐՄԷԼԵԱՆ (1905 – 1995)

Քէնսըսի (Մ.Ն.) երկրագործական Պետական Գօլէճին մէջ, հանգիստի պահուն։

Քէնսընի կաթնարանին մէջ՝ աշխատանքի պահուն։

Խրիմեան Գիւղատնտեսական Մատենաշար, Անկորական Թիֆթիկի Այծը, Սեպուհ Ստեփանեան, Աղեքսանդրիա, 1932։

ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ (1922-2000)

Հերի Դաւիթեանէն շնորհակալութեամբ ստացանք այս երկու լուսանկարները։ Դաւիթեան հետեւած է Օշականի դասախօսաշարքին՝ «Արդի հայ միտքի պատմութիւն» (Modern Armenian Intellectual History), Սիտնիի (Աւստրալիա) Մաքուարի համալսարանին մէջ: Դասընթացքը սկիզբ առած է 19 Օգոստոս 1992ին։

ՀՊ

ՀԱՅՈՑ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿ

Էրմէնի վաթանտաշլարըմըզըն-1

ارمنى وطنداشلرمزك كليسا انتخابات حقنه مالكيتلرينك اللنجى سنهء دوريه سى مناسبتيله٣٠ مايس١٩١٠

تاريخنده يدى قله ارمنى خسته خانه سى باغچه سنده اجرا قلنان شنلكلردن بر منظره

Ermeni vatandaşlarımızın kilise intihabat hakkına malikiyetlerinin ellinci sene-i devriyesi münasebetiyle 30 Mayıs 1910 tarihinde Yedikule Ermeni hastahanesi bahçesinde icra kılınan şenliklerden bir manzara.

Տեսարան մը՝ Եէտիքուլէ (Եօթնաբուրգ) հայկական հիւանդանոցի պարտէզին մէջ տեղի ունեցած տօնախմբութիւններէն, 30 Մայիս 1910 թուական՝ մեր հայ հայերնակիցներու եկեղեցական ընտրութեանց մէջ իրաւունք ձեռք բերելու (Ազգային Սահմանադրութիւն հայոց) 50րդ տարեդարձին առթիւ

 

ö

يدى قله ارمنى خسته خانه سى باغچه سنده اجرا اولنان شنلكلرده ديكر بر منظره

Yedikule Ermeni hastahanesi bahçesinde icra olunan şenliklerde diğer bir manzara.

Եէտիքուլէի հայկական հիւանդանոցի պարտէզին մէջ տեղի ունեցած տօնախմբութիւններէն այլ պատկեր մը

«Ռեսիմլի քիթապ» («Պատկերազարդ գիրք»), լոյս կը տեսնէ ամէն ամիս, գրական, քաղաքական, արուեստի, իմաստասիրական, ընկերային հանդէս, խմբագրապետ՝ Մ. Ռաուֆ, Կ. Պոլիս, Օգոստոս 1326 (1910), հտ., թիւ 23։

Թարգմանեց՝ Գայիանէ Նալպանտեան

 

 

 

ԶԱՊԷԼ ԱՍԱՏՈՒՐ (1863-1934)

32267319_902981573217176_3377705501553852416_n.png

(مادام زابه ل آصادور. (اديبه
Madam Zabel Asadur. (Edibe)
Տիկին Զապէլ Ասատուր (գրագիտուհի)
«Սիյանէթ», ընկերային, գրական, գիտական, տնտեսական, կնոջական եւ ընտանեկան շաբաթաթերթ, լոյս կը տեսնէ Հինգշաբթի օրերը, պատասխանատու-տնօրէնուհի՝ Զայիմէ Հայրիյէ,ԿՊոլիս, թիւ 11, 4 Յունիս,1914։