ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ, ԹԻՒ 2

Երօտ Վարգազ
Պատուանշան մըն ալ քեզի եւ կամ
Մի շքանշան էլ քեզ
կատակախաղ երկու արար
Առցանց հրատարակութիւն, 2018, 279 էջ

Իրականութեան ներկայացում, ներքին կայացում, բարձում եւ ամբարձում, մերժում, պայքար ու դիմադրութիւն։ Այս բոլորն ալ տեղի կ’ունենան գրութեան մը լայնքին ու երկայնքին, այո, նաեւ Երօտ Վարգազի պարագային։ Ան գիտէ ամենէն չոր, յստակ տուեալները ցուցահանել, երգիծական-իրականին սահմանները գծելով։ Պարզունակ կամ այդպէս թուող պատուարժան՝ վերնախաւի պատկանող անհատականութեանց ուշադիր սերտողութիւնը կը կատարէ քարտուղարի դերով, առաջին արարին մէջ, իսկ երկրորդ արարին մէջ՝ պարզ այցելուի մը դերով, որ պարզապէս յիշեցում մը կ’ուզէ կատարել, Սփիւռքի նախարարին ըսելու համար պարզապէս, թէ անցեալը ներկային մէջ կը գործէ տակաւին, թէ արդէն Երօտ գրած է ատենին, ինչ որ մենք հիմա մեր առօրեային մէջ կը կարդանք, Երօտ Վարգազի առաջնորդութեամբ, այսինքն առաջին եւ երկրորդ արարները իրարու մէջ կեցած են եւ ոչ թէ զիրար կը շարունակեն. թէ կիլիկեան «վերջին իշխանը» նոյն ու նման դրդապատճառներով կը բաշխէր շքանշան, ինչպէս այսօր կը բաշխէ Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարարը։

Կատակախաղը առաջին անգամ լոյս տեսած է Հայերէն պլօկի վրայ 22 Օգոստոս 2017ին։

Թատերգութիւնը ամբողջութեամբ՝ հետեւեալ կապին մէջ.

ՊԱՏՈՒԱՆՇԱՆ ՄԸՆ ԱԼ ՔԵԶԻ եւ կամ ՄԻ ՇՔԱՆՇԱՆ ԷԼ ՔԵԶ