ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Այստեղ կարելի է գտնել Հայաստան կամ Սփիւռք լոյս տեսած Սփիւռքահայ Գրականութեան հրատարակութիւններու մատենագիտական ցանկ մը՝ բանաստեղծութիւն, արձակ, թատերգութիւն, մենագրութիւն-ուսումնասիրութիւն, ինքնագիր եւ թարգմանածոյ։ Այբբենական ու ժամանակագրական կարգը խառն է, հասկնալի պատճառներով։

Սերվանդէս

Հեղինակ՝  Պրունօ Ֆրանք
Խորագիր՝  Սէրվանդէս
Վէպ
Գերմաներէնէ թարգմանեց՝ Արամ Գամպուրեան
Տպագրութիւն՝ Մարմարա – Մուրատ Օֆսէթ
Իսթանպուլ
2016
Էջ՝ 247
Aram Kamburyan
Levent Tekirler Sok. No: 1
34330 Istanbul

Ինչ որ չես

Հեղինակ՝ Գրիգոր Պըլտեան
Խորագիր՝ Ինչ որ չես տեսներ
Արձակ բանաստեղծութիւն
Տպագրութիւն՝ Ինքնագիր գրական ակումբ
Երեւան
2016
Էջ՝ 187
ISBN 978-9939-9127-1-4

Սարաֆեան

Հեղինակ՝ Նիկողոս Սարաֆեան
Խորագիր՝ Հսկում
Պատմուածքներ եւ արձակ բանաստեղծութիւններ
Տպագրութիւն՝ Գրաբեր
Երեւան
2012
Էջ՝ 240
Հրատարակութեան առիթ՝ Ն. Սարաֆեանի 110 ամեակ
Հրատարակութեան պատրաստեց, խմբագրեց, յառաջաբանը գրեց, ծանօթագրեց՝ Արթուր Անդրանիկեան
ՀՏԴ 891-891-31 Սարաֆեան
ԳՍԴ 84Հ-44
ISBN 978-9939-429-37-2

գաղտնագրութիւն

Հեղինակ՝ Մարուշ Երամեան
Խորագիր՝ Գաղտնագրութիւն
Բանաստեղծութիւններ
Տպագրութիւն՝ Հայաստանի Գրողներու Միութիւն
Երեւան
2015
Էջ՝ 128
ՀՏԴ 821, 19-1 Երամեան
ԳՄԴ 84Հ-5
ISBN 978-9939-58-225-2
Յղում՝ https://issuu.com/maroushyeramian/docs/gaxtnagrutyun

Ինչ է ան է

Հեղինակ՝ Թամար Պոյաճեան
Խորագիր՝ Ինչ որ է ան է
Բանաստեղծութիւններ
Տպագրութիւն՝ Անտարես
Երեւան
2015
Անէջաթիւ (էջ՝ 60)
ՀՏԴ 891.981-1 Պոյաճեան
ԳՄԴ 84Հ-5
ISBN 978-9939-51-755-1

Մակի Հ

Հեղինակ՝ Մակի Հալաճեան
Խորագիր՝ Ծիածանի հետքերով
Պատմուածքներ
Կիպրոս (Նիկոսիա)
2013
Էջ՝ 160
haladjian_maggie@hotmail.com

Գարեգին պ.

Հեղինակ՝ Գարեգին Պատրիարք Խաչատուրեան
Խորագիր՝ Հայ Գիրը կամ Ոսկի Դաշտը
Թատերգութիւն
Հրատարակութիւն Պոլսոյ Պատրիարքութեան
Արմաշ մատենաշար, թիւ 7
Խմբագիր՝ Վաղարշակ Սրկ․ Սերովբեան
Տպագրութիւն՝ Ումութ տպարան
Ստանպուլ
2013
Էջ՝ 82
ISBN 978-605-63604-5-9

Badriark

Հեղինակ՝ Գարեգին Վարդապետ (Խաչատուրեան)
Խորագիր՝ Արտաշէս Գ․ եւ Սահակ Պարթեւ կամ
Արշակունեաց թագաւորութեան անկումը
Ողբերգութիւն մէկ նախերգանք, հինգ արար եւ մէկ վերջաբան
Թատերգութիւն
Հրատարակութիւն Պոլսոյ Պատրիարքութեան
Արմաշ մատենաշար, թիւ 5
Խմբագիր՝ Վաղարշակ Սրկ․ Սերովբեան
Տպագրութիւն՝ Ումութ տպարան
Ստանպուլ
2012
Էջ՝ 271
ISBN 978-605-63604-1-1

Ոսկէ օրէնքը.jpg

Հեղինակ՝ Կայլակ
Խորագիր՝ Ոսկէ Օրէնքը
Բանաստեղծութիւններ
Տպագրութիւն՝ Gailag
www.gailag.com
(Լոս Անճելըս)
2015
Էջ՝ 159

Պատկեր Պատում Պատմութիւն

Հեղինակ՝ Մարկ Նշանեան
Խորագիր՝ Պատկեր Պատում Պատմութիւն
Փիլիսոփայական բարեկամութիւն մը
Հատոր 1
Իմաստասիրութիւն, ուսումնասիրութիւն
Տպագրութիւն՝ Ակտուալ Արվեստ
www.arteria.am
Յովհաննիսեան Ինստիտուտ
Աշոտ Յովհաննիսեանի անուան Հումանիտար Հետազօտութիւնների Ինստիտուտ
Խմբագիր՝ Սիրանոյշ Դւոյեան
Երեւան
2015
Էջ՝ 487
ISBN 978-9939-816-84-5

Անոյշ

Հեղինակ՝ Անոյշ Ակներեան
Խորագիր՝ Սկիզբ
Բանաստեղծութիւններ
Տպագրութիւն՝ Գորիտոր Պուքս corridor books
anagner@corridorbooks.com
Մոնթրէալ
2015
Էջ՝ 127
ISBN 978-1-894002-04-2

վեհանուշ

Հեղինակ՝ Վեհանոյշ Թեքեան
Խորագիր՝ Աղօթքներ ուռկանի մէջ
Բանաստեղծութիւններ
Տպագրութիւն՝ Վեհարթ հրատարակչատուն
Vehart Publishing House
560 Otto Place
Paramus, NJ 07652
Մ․ Նահանգներ
2015
Էջ՝ 106
ISBN 978-0-986 1897-1-5

տողառկախ

Հեղինակ՝ Արա Գազանճեան
Խորագիր՝ Տողառկախ
Բանաստեղծութիւններ
Տպագրութիւն՝ Vartco Printing
Լոս Անճելըս
2015
Էջ՝ 98

Levon A

Հեղինակ՝ Լեւոն Շառոյեան
Խորագիր՝ Դեգերումներ հայ գիրի եւ պատմութեան գետեզրին
Ուսումնասիրութիւններ, ակնարկներ
Այգ մատենաշար, թիւ 20
Տպագրութիւն՝ Ոսկետառ տպարան
Հալէպ
2016
Էջ՝ 320

բանտէ բանտ

Հեղինակ՝ Յակոբ Ս․ Տէր Կարապետեան
Խորագիր՝ Բանտէ բանտ․ Հայոց Ցեղասպանութենէն վերապրողի մը ինքնակենսագրութիւնը
Հրատարակութիւն՝ Մարաշի Հայրենակցական Միութեան
Խմբագրեց ու ծանօթագրեց՝ Երուանդ Հ․ Քասունի
Անգլերէնէ թարգմանեց՝ Եւնիկէ Տօգուզեան-Եագուպեան
Տպագրութիւն՝ Design Kesdenian, Saifi, Port Street, Rbeiz Bldg., Beirut-Lebanon
Պէյրութ
2015

քնար Արեւագալի

Հեղինակ՝ Գարեգին Վրդ․ Խաչատուրեան
Խորագիր՝ Քնար Արեւագալի
Բանաստեղծութիւններ
Հրատարակութիւն Պոլսոյ Պատրիարքութեան
Արմաշ մատենաշար, թիւ 11
Խմբագիր՝ Վաղարշակ Սրկ․ Սերովբեան
Տպագրութիւն՝ Ումութ տպարան
Ստանպուլ
2015
Էջ՝ 198
ISBN 978-605-65104-7-2

Սրբուհի

Հեղինակ՝ Գարեգին Պատրիարք (Խաչատուրեան)
Խորագիր՝ Սրբուհի Սանդուխտ կոյսին թռչնիկները
Վէպ
Հրատարակութիւն Պոլսոյ Պատրիարքութեան
Արմաշ մատենաշար, թիւ 12
Խմբագիր՝ Վաղարշակ Սրկ․ Սերովբեան
Տպագրութիւն՝ Ումութ տպարան
Ստանպուլ
2015
Էջ՝ 144
ISBN 978-605-65104-8-9

կայլակ

Հեղինակ՝ Կայլակ
Խորագիր՝ Սէր ու Կրակ
Բանաստեղծութիւններ
Տպագրութիւն՝ Gailag
www.gailag.com
(Լոս Անճելըս)
2013
Էջ՝ 148

Քեսապի երեք օրերը

Հեղինակ՝ Յակոբ Չոլաքեան
Խորագիր՝ Քեսապի երեք օրերը (21-23 Մարտ 2014)
Յուշագրութիւն
Էդիթ Պրինտ
Էջ՝ 128
Երեւան
2014
ՀՏԴ 94/99:941(479.25)
ISBN 978-9939-52-857-1

վահէ Սամուէլեան

Հեղինակ՝ Վահէ Սամուէլեան
Խորագիր՝ Հայ անցեալը՝ լուսանկարներով
Բ. Գիրք
Յուշագրութիւն
Երեւան
2013
Էջ՝ 288
ՀՅԴ 941(47929)
ԳՍԴ 633 (ՆՀ)
Ս 179
ISBN 978-9939-0-0750-2

Անմոռուկ

Հեղինակ՝ Մարիանա Պէրթիզլեան Ղազարեան
Խորագիր՝ Բողբոջող Անմոռուկներ
Պատմուածքներ
Էջ՝ 208
Տպագրութիւն՝ Անտարես
Երեւան
2015
ՀՏԴ 821.19-32 Պէրթիզլեան Ղազարեան
ԳՄԴ 84(5Հ)- 44
Պ 510
ISBN 978-9939-51-786-5

Շահան Շահնուր 1

Հեղինակ՝ Շահնուր Շահան
Խորագիր՝ Գեղարուեստական գործեր («Նահանջը Առանց Երգի», «Յարալէզներուն Դաւաճանութիւնը»)
Շահան Շահնուր Երկեր, հատոր 1
Կազմող եւ խմբագիր՝ Գրիգոր Շահինեան
Ազգ հրատարակչութիւն
Երեւան
2016
Էջ՝ 390

Շահան Շահնուր 2

Հեղինակ՝ Շահնուր Շահան
Խորագիր՝ Լրագրական էջեր («Թերթիս Կիրակնօրեայ Թիւը», «Զոյգ Մը Կարմիր Տետրակներ»,  «Բաց Տոմարը», «Կրակը Կողքիս»)
Շահան Շահնուր Երկեր, հատոր 2
Կազմող եւ խմբագիր՝ Գրիգոր Շահինեան
Ազգ հրատարակչութիւն
Երեւան
2016
Էջ՝ 332

Շահան Շահնոուր 3

Հեղինակ՝ Գրիգոր Շահինեան,
Խորագիր՝ Յաղագս Շահան Շահնուրի
Գրականագիտութիւն
Շահան Շահնուր Երկեր, հատոր 3
Ազգ հրատարակչութիւն
Երեւան
2016
Էջ՝ 250

Movses

Հեղինակ՝ Մովսէս Պչաքճեան
Խորագիր՝ Երկերու Լիակատար Ժողովածու, հատոր VI
Վէպ՝ «Անցողիկը եւ Անժամանցելին» (գլուխ՝ XXI-էն սկսեալ)
Ակնարկաշար՝ «Դրուագներ Լիոնի եւ Ռոն- Ալփի Հայոց Կեանքէն»
Պէյրութի «Այգ» օրաթերթի հրապարակումները (1970-1973)
Տպագրութիւն՝  «Հայաստան» հրատ.
Երեւան
2015
Էջ՝ 616
ԳՄԴ 84 Հ
Պ 888
ISBN 978-5-540-02264-4

Յակոբ Օշական Համապատկեր

Հեղինակ՝ Յակոբ Օշական
Խորագիր՝ Համապատկեր Արեւմտահայ Գրականութեան
Հատոր՝ առաջին, Զարթօնքի Սերունդ, Ա. Եւ Բ. Գիրք
Գրական Քննադատութիւն
Տպագրութիւն՝  Գէորգ Մելիտինեցի
Գրական Մրցանակի, թիւ 80
Բ․ տպագրութիւն
Անթիլիաս
2015
Էջ՝ 400
ISBN 978-9953-0-3244-3

Զահրատ Անտիպ Թերթեր

Հեղինակ՝ Զահրատ
Խորագիր՝ Անտիպ Թերթս
Բանաստեղծութիւններ եւ նմոյշներ արձակ գրութիւններէ
Տպագրութիւն՝  Արաս հրատարակչատուն
Ստանպուլ
2012
Էջ՝ 430
ISBN 978-605-5753-30-6

Gyanki ...

Հեղինակ՝ Յովսէփ Նալպանտեան
Խորագիր՝ Կեանքի Շարունակուող Շաւիղներ
Յօդուածներ, ակնարկներ
Տպագրութիւն՝  Լիթօ Պուքս
Լոս Անճելոս- Կլենտէյլ
2015
Էջ՝ 252

Hay kirke

Հեղինակ՝ Յովսէփ Նալպանտեան
Խորագիր՝ Հայ Գիրքը Ամերիկայի Մէջ
Մատենագիտութիւն
Տպագրութիւն՝  Լիթօ Պուքս
Լոս Անճելոս- Կլենտէյլ
2015
Էջ՝ 386

Sarkis

Հեղինակ՝ Սարգիս Կիրակոսեան
Խորագիր՝ Կարծես երազ մը ըլլար
Քնարավէպ
Տպագրութիւն՝  Գէորգ Մելիտինեցի
Գրական Մրցանակ, թիւ 85
Անթիլիաս
2016
Էջ՝ 325
Ara Aginyan

Հեղինակ՝ Արա Ակինեան
Խորագիր՝ Յաղթանակի Ճամբան
Վէպ
Տպագրութիւն՝ Արաս
Ա․ տպագրութիւն՝ 2004
Գ․ տպագրութիւն՝ 2012
Իստանպուլ
Էջ՝ 336
ISBN 978-975-7265-63-4

Հայրիկ հայրիկ

Հեղինակ՝ Արա Ակինեան
Խորագիր՝ Հայրիկ Հայրիկ
Վէպ եկեղեցապատմական կեանքէ
Տպագրութիւն՝ Արաս
Իստանպուլ
2012
Էջ՝ 336
ISBN 978-975-7265-28-3

Մեծ պատրիարքը

Հեղինակ՝ Արա Ակինեան
Խորագիր՝ Մեծ Պատրիարքը
Վէպ Օրմանեան պատրիարքի կեանքէն
Տպարութիւն՝ Արաս
Իստանպուլ
2013
Էջ՝ 264
ISBN 978-605-5753-38-2

Պանդուխտ Երգեր

Հեղինակ՝ Բագրատ Էսդուգեան
Խորագիր՝ Պանդուխտ Երգեր
Պատմուածքներ
Տպագրութիւն՝ Արաս
Իստանպուլ
2013
Էջ՝ 140
ISBN 978-605-5753-36-8

Պոյնէս Այրէս

Հեղինակ՝ Լեւոն Շառոյեան
Խորագիր՝ Պուէնոս Այրէս, Արմենիա Փողոց
(Նօթեր եւ նիշեր Հարաւային Ամերիկայէն)
Տպաւորութիւններ
Տպագրութիւն՝ CreateSpace
Independent Publishing Platform
2014
Էջ՝ 204
ISBN-13: 978-1495482595

Յակոբ Մ.

Հեղինակ՝ Յակոբ Միքայէլեան
Խորագիր՝ Աշնանային Մենանուագ
Յուշագրութիւն, արձակ
Տպագրութիւն՝ Ռիչըրտ եւ Թինա Գարոլան հիմնադրամի, թիւ 12
Անթիլիաս
2012
Էջ՝ 180

փոքրիկ Իշխանը

Հեղինակ՝ Անթուան Տէօ Սենթ-Էկզիւփերի
Խորագիր՝ Փոքրիկ Իշխանը
Թարգմանիչ՝ Լուիզ Պաքար
Տպագրութիւն՝ Արաս
Իստանպուլ
2016
Էջ՝ 112
ISBN 9786055753658

ձայն

Հեղինակ՝ Մարիանա Յ․ Պէրթիզլեան Ղազարեան
Խորագիր՝ Ձայն տո՛ւր Ծառ
Բանաստեղծութիւններ
Տպագրութիւն՝ Համազգայինի Վահէ Սէթեան հրատարակչատուն
Պէյրութ
2016

պոռթկում.jpg

Հեղինակ՝ Ժան վարդան
Խորագիր՝ Պոռթկում
Բանաստեղծութիւններ
Տպագրութիւն՝ Անտարես
Երեւան
2016
Էջ՝ 80
ՀՏԴ 821.19-1
ԳՄԴ 84 (5Հ)- 5
Վ 301
ISBN 978-9939-51-809-1

%d5%bd%d5%ab%d5%b4%d5%b8%d5%b6-%d5%bd%d5%ab%d5%b4%d5%b8%d5%b6%d5%a5%d5%a1%d5%b6

Հեղինակ՝ Լեւոն Շառոյեան
Խորագիր՝ Լեռնականներու Վերջին Շառաւիղը՝ Սիմոն Սիմոնեան
(մահուան 30-ամեակին առիթով)
Մենագրութիւն
Տպագրութիւն՝ Էդիթ Պրինտ
Երեւան
2016
Էջ՝ 68
ՀՏԴ 821.19.0
ԳՄԴ 83.3 (5Հ)
Շ 326
ISBN 978-9939-0-1971-0

%d5%af%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%a1

Հեղինակ՝ Վահան Թէքէեան
Խորագիր՝ Կեսարիա. երթուդարձի եւ բնակութեան օրագիր մը
(1913 Սեպտեմբեր – 1914 Յունուար)
Յառաջաբան՝ Գրիգոր Պըլտեան
Հատորը կազմեցին ու խմբագրեցին՝ Գրիգոր Պըլտեան եւ Սեւան Տէյիրմենճեան
Օրագիր
Տպագրութիւն՝ Ժամանակ
Մատենաշար՝ թիւ 4
Պոլիս
2016
Էջ՝ 174

%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%a1%d5%ae-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80

Հեղինակ՝ Պերճուհի
Խորագիր՝ Խանձուած Օրեր
Յուշագրութիւն
Տպագրութիւն՝ Համազգայինի «Վ. Սէթեան» հրատարակչատուն
Պէյրութ
2016
Էջ՝ 264
ISBN 978-9953-3801-8

%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a5%d5%ac%d5%ab%d5%b6

Հեղինակ՝ Ժիրայր-Վահէ Մալճեան
Խորագիր՝ Անդրդուելին
Վէպ
Հրատարակութիւն՝ Գէորգ Մելիտինեցի Գրական մրցանակի, թիւ 88
Տպարան՝ Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Անթիլիաս
2016

%d5%af%d5%a5%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%a2%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80

Հեղինակ՝ Զօհրապ Գիրէջեան
Խորագիր՝ Կեանքի Բեկորներ
«Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան» հիմնադրամ, թիւ 16
Տպարան՝ Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Անթիլիաս
2013
Էջ՝ 223

%d5%bd%d5%a7%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d6%83%d5%ab%d5%b6

Հեղինակ՝ Դանիէլ Թիւֆէնքճեան
Խորագիր՝ Սէնի Ափին
«Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան» հիմնադրամ, թիւ 14
Տպարան՝ Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Անթիլիաս
2013
Էջ՝ 227

%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%ab%d6%82%d5%b6

Հեղինակ՝ Լալա Միսկարեան-Մինասեան
Խորագիր՝Սուրիական օրագրութիւն
Օրագրութիւն
Խմբագիր՝ Տոքթ. Արմենակ Եղիայեան
Հրատարակութիւն՝ Գէորգ Մելիտինեցի Գրական Մրցանակի, թիւ 83
Անթիլիաս
2016
Էջ՝ 373

%d6%85%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6

Հեղինակ՝ Յ. Օշական
Խորագիր՝ Համապատկեր Արեւմտահայ Գրականութեան, Դ. հատոր
(Յ. Պարոնեան, Մ. Խրիմեան, Գ. Սրուանձտեանց, Խ. Նար-Պէյ, Մ. Չերազ, Եղիա Տ., Մ. Մամուրեան եւ Ս. Տիւսաբ)
Գրական քննադատութիւն
Վերահրատարակութեան խմբագիր՝ Վարուժան Արք. Հերկելեան
Հրատարակութիւն՝ Գէորգ Մելիտինեցի Գրական Մրցանակի, թիւ 86
Անթիլիաս
2016
Էջ՝ 538

%d5%a3%d5%ab%d6%80%d6%84-1

Հեղինակ՝ Ռոպէր Հատտէճեան
Խորագիր՝ Պտոյտ մը Հայոց Լեզուի Բառարանին մէջ
Հատոր Է.
Յուշատետր-84
Հրատարակութիւն՝ Մարմարա
Իսթանպուլ
2015
Էջ՝ 306

%d5%a3%d5%ab%d6%80%d6%84-2

Հեղինակ՝ Ռոպէր Հատտէճեան
Խորագիր՝ Պտոյտ մը Հայոց Լեզուի Բառարանին մէջ
Հատոր Ը.
Յուշատետր-85
Հրատարակութիւն՝ Մարմարա
Իսթանպուլ
2015
Էջ՝ 327

%d5%bc-%d5%b0-%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%80

Հեղինակ՝ Ռոպէր Հատտէճեան
Խորագիր՝ Պտոյտ մը Հայոց Լեզուի Բառարանին մէջ
Հատոր Զ.
Յուշատետր-83
Հրատարակութիւն՝ Մարմարա
Իսթանպուլ
2014
Էջ՝ 320

%d5%bc-%d5%b0-%d5%a5-%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%80

Հեղինակ՝ Ռոպէր Հատտէճեան
Խորագիր՝ Պտոյտ մը Հայոց Լեզուի Բառարանին մէջ
Հատոր Ե.
Յուշատետր-82
Հրատարակութիւն՝ Մարմարա
Իսթանպուլ
2014
Էջ՝ 312

%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%b7%d5%a7%d5%b6

Հեղինակ՝ Մահիր Էօզքան Mahir Özkan
Խորագիր՝ Համշէնեան Պատմուածներ Hemşin Öyküleri
Համշեցնակ հէքիաներ Hamşetsnag Hekiyaner
Պատմուածք
լատինատառ եւ հայատառ համշէներէն
Տպագրութիւն՝ Արաս
Իսթանպուլ
2014
Էջ՝
ISBN 978-605-5753-44-3

%d5%af%d6%80%d5%af%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80

Հեղինակ՝ Գրիգոր Պըլտեան
Խորագիր՝ Կրկնագիր Մարդը
Պատումներու շարքի՝ «Գիշերադարձ»ի ութերորդ հատոր
Հրատ. խմբագիր՝ Արփի Թոթոյեան
Հրատարակիչ՝ Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւն
Սարգիս Խաչենց-Փրինթինֆո, Երեւան
2015
Էջ՝ 597
ՀՏԴ 821. 19-31
ԳՄԴ 84 (5Հ) – 44
ISBN 978-9939-852-14-0

%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%b4

Հեղինակ՝ Գրիգոր Պըլտեան
Խորագիր՝ Տարմ
Գրական քննադատութիւն
Հրատ. խմբագիր՝ Սիրանոյշ Դւոյեան
Հրատարակիչ՝ Համազգային Հայ Կրթական եւ մշակութային Միութիւն
Սարգիս Խաչենց-Փրինթինֆո, Երեւան
2015
ՀՏԴ 821.19.0
ԳՄԴ 83.3 (5Հ)
Էջ՝ 638
ISBN 978-9939-852-15-7

իգնա

Հեղինակ՝ Իգնա Սարըասլան
Խորագիր՝ Դէպի Հորիզոն
Բանաստեղծութիւններ
Ա. տպագրութիւն
Գրաշարում եւ տպագրութիւն՝ Մուրատ Օֆսէթ տպարան
Իսթանպուլ
2016

կատուներ

Հեղինակ՝ Զահրատ
Խորագիր՝ Կատուներ
Բանաստեղծութիւններ
Երկլեզու
Թարգմանիչ՝ Յովհաննէս Շաշքալ
Տպագրութիւն՝ Արաս
Իսթանպուլ
2017
ISBN 9786055753924

Կարպիս Ճ.

Հեղինակ՝ Կարպիս Ճանճիկեան
Խորագիր՝ Կարպիս Ճանճիկեանի հետքերով
Բանաստեղծութիւններ
Աշխատասիրեց՝ Ռուբէն Մաշոյեան
Խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Տպագրութիւն՝ Արաս
Իսթանպուլ
2016
Էջ՝ 184
ISBN 9786055753610

Գաւառէն Ձայներ.png

Հեղինակ՝ Շաւարշ Քահանայ Պալըմեան
Խորագիր՝ Գաւառէն Ձայներ
Ուղեգրութիւն
Խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Տպագրութիւն՝ Արաս
Իսթանպուլ
2016
Էջ՝ 160
ISBN 9786055753719

Ծօ

Հեղինակ՝ Ուիլիըմ Սարոյեան
Խորագիր՝ Թութա՞կ ես, ծօ՛
Պատմուածք
Թարգմանիչ՝ Յովհաննէս Շէօհմելեան
Խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Տպագրութիւն՝ Արաս
Իսթանպուլ
2016
Էջ՝ 96
ISBN 9786055753726

Անկուտի Սիրհ.

Հեղինակ՝ Զաւէն Պիպեռեան
Խորագիր՝ Անկուտի Սիրահարներ
Վէպ
Խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Տպագրութիւն՝ Արաս
Իսթանպուլ
2017
Էջ՝ 224
ISBN 9786055753894

Վահէ Պէրպէրեան.png

Հեղինակ՝ Վահէ Պէրպէրեան
Խորագիր՝ Յանուն Հօր եւ Որդւոյ
Վէպ
Խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Տպագրութիւն՝ Արաս
Իսթանպուլ
Էջ՝ 168
ISBN 9786055753788

20216411_757981591050509_1317920237_o (1)

Հեղինակ՝ Շաւարշ Նարդունի
Խորագիր՝ Անձրեւին Ձորը
Արձակ էջեր
Խմբագիր՝ Արթուր Անդրանիկեան
Տպագրութիւն՝ Գրաբեր
Երեւան
2011
Էջ՝ 160
ISBN 9789939819211

21552608_780000918848576_428545182_n

Հեղինակ՝ Ենովք Լազեան
Խորագիր՝ Միտքէդ չանցած բաները
Պատմուածքներ
Տպագրութիւն՝ Անձնական
2014
72 էջ

22091710_788226964692638_1384043621_n.jpg

Հեղինակ՝ Արամ Գամպուրեան
Խորագիր՝ Նոր Պտոյտներ, Նոր Դէմքեր
Տպաւորութիւն, ուղեւորութիւն, թարգմանութիւն
Տպագրութիւն՝ «Մարմարա-Մուրատ օֆսեթ» տպարան
Իսթանպուլ
2013
382 էջ

22054188_788227068025961_446066803_n.jpg

Հեղինակ՝ Պէպօ Սիմոնեան
Խորագիր՝ Գմբէթ Արեգ
Բանաստեղծութիւններ, նամակներ
Տպագրութիւն՝ Շիրակ հրատարակչատուն
Պէյրութ
2015

23514549_807940916054576_1231412449_o

Հեղինակ՝ Սարգիս Վահագն
Խորագիր՝ Ծաղկաքաղ Պատմուածքներու
Հրատարակութիւն Թէքէեան Մշակութային Միութեան, Մատենաշար թիւ 22
Լոս Անճելոս
2016
338 էջ (20 էջ ալ վկայութիւններ)
ISBN-978-0-9903483-8-2

23547150_807941319387869_2011509524_o

Հեղինակ՝ Սարգիս Վահագն
Խորագիր՝ Հաճը՜նը Սիրուն
Վէպ
Հրատ․՝ Հիւս. Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդութեան
Լոս Անճելոս
2017
431 էջ

23514505_807941476054520_286099308_o

Հեղինակ՝ Գէորգ Մ. Կարապետեան
Խորագիր՝ Սիրոյ Պրիսմակ
Բանաստեղծութիւններ ու պատմուածքներ
Հրատ․ Թէքէեան Մշակութային Միութեան
Լոս Անճելոս
2016
175 էջ
ISBN 978-0-99803-483-9-9

23484604_807941506054517_899299080_o

Հեղինակ՝ Ռոպէր Հատտէճեան
Խորագիր՝ Յուշատետր – 86, Պտոյտ մը Հայոց Լեզուի Բառարանին մէջ
Խորհրդածութիւններ
Հատոր Թ.
Իսթանպուլ
2017
286 էջ

23439617_807941639387837_416819037_n

Հեղինակ՝ Արաքսի Սարգիսեան-Վիզոյեան
Խորագիր՝ Անթառամ Յուշեր (Թող ներէ ինծի Աստուած՝ վշտացած եմ Իրմէ)
Յուշագրութիւն
Պէյրութ
2017
128 էջ
ISBN 978-9953-585-23-9

23476730_807942012721133_1426445470_n

Հեղինակ՝ Ոսկի Տաղտելէն
Խորագիր՝ Երազանքի Պահեր Կեանքի Տարիներէս
Գրուած է Նիւ Եորք
Իսթանպուլ
2012
286 էջ

Եսայեան.jpg

Հեղինակ` Զապէլ Եսայեան
Խորագիր` Սպասման սրահին մէջ
Խմբագիր` Սեւան Տէյիրմենճեան
Իսթանպուլ
Արաս Հրատարակչատուն
2017
128 էջ
ISBN 9786052100073

24116339_815355945313073_143938559_o

Հեղինակ՝ Յակոբ Պալեան
Խորագիր՝ Գաղտնասացութիւն Այգիիս մէջ
Արձակ
Հրատարակութիւն Գէորգ Մելիտինեցի Գրական Մրցանակի թիւ 91
Անթիլիաս
2017
Էջ՝ 174

24139198_815498375298830_179359147_o

Հեղինակ՝ Գրիգոր Պըլտեան
Խորագիր՝ Ֆրանսահայ Գրականութիւն
1922-1972
Նոյնէն Այլը
Գրականագիտութիւն
Երեւան
2017
Սարգիս Խաչենց – Փրինթինֆո – Անտարես

24139927_1695461790503851_1492887326_o

Հեղինակ՝ Ֆրիդրիխ Նիցչէ
Խորագիր՝ Դերաքրիստոսը (Անէծք քրիստոնէութեան դէմ)
Փիլիսոփայութիւն
Թարգմանիչ՝ Մարկ Նշանեան
Հեղինակ՝ Մարկ Նշանեան
Խորագիր՝ Ֆրիդրիխ Նիցչէ՝ Վասն Ինքնիշխանութեան
Փիլիսոփայութիւն
Տպագրութիւն՝ «Ինքնագիր» գրական ակումբ
Երեւան
2017
Էջ՝ 374
ISBN 978-9939-9127-8-3

24133406_815778578604143_1411664426_n.jpg

Հեղինակ՝ Զաւէն Պիպեռեան
Խորագիր՝ Ծովը
Պատմուածքներ
Խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Արաս Հրատարակչատուն
Իսթանպուլ
2017
էջ՝ 208
ISBN 9786055753993

թ.jpg

Հեղինակ՝ Վահան Թէքէեան
Խորագիր՝ Երկու Դրախտները (Ցիրուցան էջեր)
Արձակ
Խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Տպագրութիւն՝ Ժամանակ
Մատենաշար՝ թիւ 5
Իսթանպուլ
2017
Էջ՝ 478

Mahalari.jpg

Հեղինակ՝ Սեւակ Արծրունի
Խորագիր՝ Մահալերան Խորշերը
Բանաստեղծութիւն
Տպագրութիւն՝ Նոյեան Տապան
Երեւան
2011
Էջ՝ 56
ISBN 978-9939-57-029-7

վահէ Օշական

Հեղինակ՝ Վահէ Օշական
Խորագիր՝ Կայաններ
Բանաստեղծութիւն
Տպագրութիւն՝ Սարգիս Խաչենց-Փրինթինֆո
Երեւան
2017

Vache

Հեղինակ՝ Վաչէ Ատրունի
Խորագիր՝ Մեր թաղի մարդիկ
Հրատարակութիւն՝ «Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան» հիմնադրամի, թիւ 22
Անթիլիաս
2017

Ara

Հեղինակ՝ Արա Արծրունի
Խորագիր՝ …..ALLÉGORIA…..
Հրատարակութիւն՝ Գէորգ Մելիտինեցի Գրական Մրցանակի, թիւ 92
Անթիլիաս
2017

27292927_1758475310869165_1117382855_n

Հեղինակ՝ Համբիկ Պիլալեան
Խորագիր՝ Սպիտակ Այգիներու Ճամբեզրին
Հրապարակագրութիւն
Խմբագիր՝ Արմենակ Եղիայեան
Տպարան՝ Զաւէն եւ Որդիք
Պէյրութ
2017
էջ` 535

Andonian.png

Հեղինակ՝ Արամ Անտոնեան
Խորագիր՝ Աքսորի Ճամբուն Վրայ
Պատմուածքներ եւ յիշողութիւններ
Կազմեց, յառաջաբանը եւ ծանօթագրութիւնը գրեց՝ Գրիգոր Պըլտեան
Տպարան՝ Սարգիս Խաչենց. Փրինթինֆո
Երեւան
2016
էջ`605
ISBN 978-99939-852-19-5

27604893_10204466600022349_916343405_o.jpg

Հեղինակ՝Համաստեղ
Խորագիր՝Սպիտակ Ձիաւորը
Վէպ
Հրատարակութեան պատրաստեց՝ Արքմենիկ Նիկողոսեանը
Խմբագիր՝ Արմէն Ավանէսեան
Տպարան՝Արմաւ
Երեւան
2016
էջ`788
ISBN 978-9939-863-13-9

27718083_847964892052178_870244830_n

Հեղինակ՝ այլազանք
Խորագիր՝ Ժորժ Սարգիսեան թարգմանիչը – Ամբողջական Արգասիք –
4 հատոր (5 գիրք)
Նիւթերու համադրում եւ խմբագրութիւն՝ Արա Արծրունի
Հրատարակութիւն՝ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն
Պէյրութ
2017
Ա. Հատոր՝ 6 թատերգութիւններ, 424 էջ
Բ. Հատոր՝ 7 թատերգութիւններ, 464 էջ
Գ. Հատոր՝ 3 թատերգութիւններ 160 էջ
Դ. Հատոր, Ա. մաս՝ 4 թատերգութիւններ, 344 էջ
Դ. Հատոր, Բ. մաս՝ 5 թատերգութիւններ, 480 էջ

27658441_847969165385084_745398176_n

Հեղինակ՝ Պերճանոյշ Պասմաճեան
Խորագիր՝ Սեպուհին նապաստակը․
մանկապատանեկան պատմուածքներ
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն
Պէյրութ
2016
էջ՝ 31

27658962_847976612051006_1952758551_n

Հեղինակ՝ Երուանդ Օտեան
Խորագիր՝ Թաղականին Կնիկը
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն
Պէյրութ
2017
էջ՝ 486
ISBN 978-9953-0-3748-3

27661792_849089545273046_2085044076_n

Հեղինակ՝ Ռոպէր Հատտէճեան
Խորագիր՝ Դուն աղա ես աղա մեր ալիւրը ո՞վ աղայ
Առածներ
Արաս հրատարակչատուն
Իսթանպուլ
Դեկտեմբեր 2017
Էջ՝ 72
ISBN։ 9786052100134

Image may contain: text

Հեղինակ՝ Յակոբ Չոլաքեան
Խորագիր՝ Արեւմտահայերէնի Քերականութիւն
(կանոնակարգ եւ խնդիրներ)
Ա. Գիրք
Հրատարակութիւն՝ Ասողիկ
Երեւան
2017
Էջ՝ 216
ISBN։ 978-9939-50-391-2
Յղում՝ քերականութիւն (կանոնակարգ եւ խնդիրներ)

29920201_884111135104220_2131001001_n

Հեղինակ՝ Գալուստեան-Նուպարեան Ազգային վարժարանի սաներ
Խորագիր՝ Կանաչ Խնձորներ․
Պատմուածքներու հաւաքածոյ
Խմբագիր՝ Մարուշ Երամեան
Գահիրէ
2018
Էջ՝ 44

31729671_897788053736528_8344058301398384640_n.jpg

Հեղինակ՝ Կորիւն Արք․ Պապեան
Խորագիր՝ Հոգեմատեան․ բանաստեղծութիւններ, հոգեւոր խորհրդածութիւններ, Հայ Եկեղեցւոյ լուսապսակ սուրբեր
Խմբագիր՝ Վաղինակ Ծ․ Վրդ․ Մելոյեան
«Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան» հիմնադրամ, թիւ 23
Անթիլիաս
2018
Էջ 591

32105122_901407943374539_810346241538916352_n

Հեղինակներ՝ Կարօ Սասունի,Լուիզա Ասլանեան, Յակոբ Մնձուրի, Զապէլ Եսայեան, Գուրգէն Մահարի, Մուշեղ Իշխան, Անդրանիկ Ծառուկեան, Զարեհ Որբունի, Ուիլիըմ Սարոյեան, Յակոբ Կարապենց, Մկրտիչ Մարկոսեան, Վահրամ Մավեան, Վեհանուշ Թեքեան, Մարուշ, Վահէ Պէրպէրեան, Վահէ Օշական
Խորագիր՝ Երբ պատանի ենք
Պատմուածքներ
Խմբագիրներ՝ Մարօ Գալայճեան-Քիւրքճեան, Յարութիւն Քիւրքճեան
Արաս Հրատարակչատուն
Իսթանպուլ
2018
192 էջ
ISBN։ 9786052100141

32661373_905562069625793_5916277434029703168_n

Հեղինակ՝ Յասմիկ Շահինեան
Խորագիր՝ Թէ ինչպէս․․․
Նկարազարդում՝ Տաւիտ Փինթոր
Մանկապատանեկան
Անթիլիաս
2018
Էջ՝ 78

32670622_906050719576928_4650976233222307840_n.jpg

Հեղինակ՝ Պետրոս Դուրեան
Խորագիր՝ Աստղերու Հեղեղ
Բանաստեղծութիւններ, յօդուածներ, նամակներ
Խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Արաս հրատարակչատուն
2018
Էջ՝ 200
ISBN։ 9786052100196

Եսայեեան.png

Հեղինակ՝ Զապէլ Եսայեան
Խորագիր՝ Շնորհքով Մարդիկ
Հլուները եւ Ըմբոստները
վէպ
Խմբագիր՝  Գրիգոր Պըլտեան, Սեւան Տէյիրմենճեան
Արաս հրատարակչատուն
2018
Էջ՝ 232
ISBN։ 9786052100202

35381729_920691244779542_1307813057686142976_n.jpg

Հեղինակ՝ Յակոբ Միքայէլեան
Խորագիր՝ Գարուն էր․․․
Պատմուածքներու հաւաքածոյ
«Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան» հիմնադրամ, թիւ 24
Անթիլիաս
2018
Էջ՝ 223

tekerum.jpg

Հեղինակ՝ Լեւոն Շառոյեան
Խորագիր՝ Դեգերումներ հայ գիրի եւ պատմութեան գետեզրին
Բ. Հատոր
Ուսումնասիրութիւններ, ակնարկներ
Այգ մատենաշար
Տպագրութիւն՝ Ոսկետառ տպարան
Հալէպ
2018
Էջ՝ 320

medagh

Հեղինակ՝ Քրիստիան Բատիկեան
Խորագիր՝ Մետաղէ Երազներ
Պատմուածք
Խմբագիր՝ Արփի Թոթոյեան
Տպագրութիւն՝ ինքնագիր գրական ակումբ
Երեւան
2018
Էջ՝ 176
ISBN: 978-9939-9127-9-0
 
38284509_10205160751375699_6374030878024138752_n
 
Հեղինակ՝ Մարինա Պէրթիզլեան-Ղազարեան
Խորագիր՝ Փոխակերպում
Արձակ
«Այգ» Մատենաշար – 25
Հալէպ
2018
 
39213584_472366483239717_1463761318749143040_n
 

Հեղինակ՝ Եզնիկ Բալիկ
Խորագիր՝ Առակներ
Լոս Անճելըս
2018

39313047_497454380719967_4462883487728271360_n

Հեղինակ՝ Արա Կիւլէր
Խորագիր՝ Բաբելոնէն վերջ պիտի ապրինք
Պատմուածք, Լուսանկար
Խմբագիր՝ Ռոպէր Գոփթաշ
Արաս Հրատարակչատուն
Իսթանպուլ
Օգոստոս 2018
Էջ՝ 144
ISBN։ 9786052100240

Տիրուկ

Հեղինակ՝ Տիրանուհի Մարգարեան Կարապետեան – Տիրուկ
Խորագիր՝ Բուրաստան
Ոտանաւորներ
Հրատարակութիւն՝ Համազգայինի Վահէ Սէթեան հրատարակչատան
Պէյրութ
2018
Էջ՝ 122

Book+NoteBooks.jpg

Հեղինակ՝ Սեւան Նազարեան
Խորագիր՝ Գիր – Բառ – Խօսք
Նախակրթարանի Ա․ կարգի դասագիրք
Ա․ եւ Բ․ դասատետրեր
Անձնական հրատարակչատուն
Փարիզ
2018
Գիրք՝ 64 էջ
Դասատետրեր՝ իւրաքանչիւրը 56 էջ

Յարութիւն Գալայճեան

Հեղինակ՝ Յարութիւն Գալայճեան
Խորագիր՝ Միլիոնէն մէկը․ Ցեղասպանութեան ականատես զէյթունցի պատանիի մը յուշերը
Ականատեսի վկայութիւն
Զարթօնք Մատենաշար
Պէյրութ
2018

Հեղինակ՝ Վարանդ
Խորագիր՝ Զինադրօշ
Գէորգ Մելիտինեցի Գրական Մրցանակ, թիւ 94
Անթիլիաս
2018
Էջ՝ 191

Հեղինակ՝ Յակոբ Չոլաքեան
Խորագիր՝ Գործնական Արեւմտահայերէն
Գէորգ Մելիտինեցի Գրական Մրցանակ, թիւ 95
Անթիլիաս
2018
Էջ՝ 359

Հեղինակ՝ Պօղոս Շահմելիքեան
Խորագիր՝ Ճամբորդութիւն յիշողութեան մէջ
«Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան» Հիմնադրամ, թիւ 26
Անթիլիաս
2018
Էջ՝ 431

Հեղինակ՝ Յակոբ Պալեան
Խորագիր՝ Արմատներու Որոնում
«Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան» Հիմնադրամ, թիւ 25
Անթիլիաս
2018
Էջ՝ 259

Հեղինակ՝ Արշակ Ա․ Ալպօյաճեան
Խորագիր՝ Անհետացող Դէմքեր․ Գրիգոր Զօհրապ (իր կեանքը եւ իր գործը)
Մենագրութիւն
Բ․ տպագրութիւն
Հրատարակութիւն Գէորգ Մելիտինեցի Գրական Մրցանակի, թիւ 97
Անթիլիաս
2018
Էջ՝ 312 էջ

Հեղինակ՝ Լեւոն Արտազեան
Խորագիր՝ Ճակատագիր եւ Պսակ
Պէյրութ
2018

Հեղինակ՝ դոկտ․ Հրայր Ճէպէճեան
Խորագիր՝ Սփիւռքահայ Կեանքեր՝ ինչպէս որ տեսայ
Բ․ Գիրք
Տպաւորապաշտ յօդուածներ
Պէյրութ
2018
Էջ՝ 550

Հեղինակ՝ Ռոպէր Հատտէճեան
Խորագիր՝ Յուշատետր – 90․ Մարդիկ, որոնք անցան կեանքիս մէջէն,
Գ․ հատոր
Իսթանպուլ
2018

Հեղինակ՝ Մորիս Բլանշոյ
Թարգմանիչ՝ Մարկ Նշանեան
Խորագիր՝ Գրականութիւնը եւ մահուան մեր իրաւունքը
եւ
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆ
Գրական հանգանակ մը
Հրատ․ Ինքնագիր Գրական Ակումբի
Երեւան
2018

Հեղինակ՝ Թագուհի Թովմասեան
Խորագիր՝ Մեր շէն սեղանէն․ մամիկներուս խոհանոցէն համեր եւ յուշեր
Թրքերէնէ թարգմանեց՝ Արփի Թոթոյեան
Արաս հրատարակչատուն
Իսթանպուլ
2018
Էջ՝ 152
ISBN։ 97860521003632018

Հեղինակ՝ Ալեքսանտր Սարուխան
Խորագիր՝ Յուշեր․ Ինչպէ՞ս Եգիպտոս եկայ և ինչպէ՞ս երգիծանկարիչ եղայ
(«Առաջին անգամ հրատարակուած որպէս թերթօն՝ 9 Հոկտեմբեր – 14 Նոյեմբեր 1975, «Արեւ» օրաթերթին մէջ, Գահիրէ»)
Գահիրէ
2018
Էջ՝ 150

Հեղինակ՝ Յակոբ Մնձուրի
Խորագիր՝ Մենք
Պատմուածքներ
Կազմող, յառաջաբանի հեղինակ եւ խմբագիր՝ Երուանդ Տէր Խաչատուրեան
Հրատ․ Գէորգ Մելիտինեցի Գրական Մրցանակի, թիւ 98
Անթիլիաս
2018
Էջ՝ 528

Հեղինակ՝ Գրիգոր Աւ․ Քհնյ․ Տամատեան
Խորագիր՝ Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեան Գատըգիւղի հետքերով
Սուրբ Թագաւոր Մատենաշար, թիւ 2
Ստանպուլ
2018
Էջ՝ 112

Հեղինակ՝ Երուանդ Թօլայեան
Խորագիր՝ Կավռօշ-նամէ
Յուշագրութիւն
Աշխատասիրութիւն՝ Հենրիկ եւ Արծուի Բախչինեաններ, Սեւան Տէյիրմենճեան
Արաս Հրատարակչատուն
Իսթանպուլ
2019
Էջ՝ 600
ISBN։ 9786052100370

Հեղինակ՝ Ֆարիտ Պուճելլալ
Խորագիր՝ Հայ Մեծ-Ման
Գծավէպ
Հայերէնի թրգմն․՝ Վարուժան Սրապեան, Նազարէթ Թոփալեան
Խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Արաս Հրատարակչատուն
Իսթանպուլ
2019
Էջ՝ 72
ISBN 9786052100400
https://www.arasyayincilik.com/tr/kitaplar/hay-myedz-man/296

Հեղինակ՝ Կորիւն Ափրիկեան
Խորագիր՝ Վարդօ
Գծավէպ
Հայերէնի թրգմն․՝ Թովմաս Թէրզեան
Գծագրիչ՝ Ստեփան Թորոսեան
Խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Արաս Հրատարակչատուն
Իսթանպուլ
2019
Էջ՝ 128
ISBN 9786052100479
https://www.arasyayincilik.com/tr/kitaplar/varto/303

Հեղինակ՝ Գրիգոր Պըլտեան
Խորագիր՝ Ընդառաջում
Արձակներ
«Դարակ» հրատարակչութիւն
Երեւան
2019
Էջ՝ 308

Հեղինակ՝ Գրիգոր Պըլտեան
Խորագիր՝ Յակոբներ
Պատումներ
«Զանգակ» հրատարակչութիւն
Երեւան
2019
Էջ՝ 510

Հեղինակ՝ Գարեգին Պոյաճեան
Խորագիր՝ Լուսնակին
Խմբագիր՝ Եփրեմ Թոքճեան
(Յուշագրութիւն հեղինակին մասին
եւ բանաստեղծութիւններ իրմէ)
Թորոնթօ
2019
Էջ՝ 56

Հեղինակ՝ Լեռնա Գարագիւթիւք
Խորագիր՝ Դպրոցի Ճամբուն վրայ
Մանկապատանեկան գրականութիւն
Իսթանպուլ
2019
Էջ՝ 48

Հեղինակ՝ Լեռնա Գարագիւթիւք
Խորագիր՝ Ան է որ կայ
Բանաստեղծութիւններ
Հրատարակութիւն՝ Մութլու տպարան
Իսթանպուլ
2019
Էջ՝ 212 էջ
ISBN: 97 8-605-69615-1-9

Հեղինակ՝ Յակոբ Գարաքայա
Խորագիր՝ Ազատութեան երգիչ․ բանաստեղծութիւններ
[Փարիզ?]
2016
Էջ՝ 80

Հեղինակ՝ Զաւէն Պիպեռեան
Խորագիր՝ Լկրտածը
Վէպ
խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Հրատարակութիւն՝ Արաս
Իսթանպուլ
2020
Էջ՝ 256 էջ
ISBN: 9786052100578

Հեղինակ՝ Վաչէ Ատրունի
Խորագիր՝ Ծերունին եւ Լեռը․ թատրերգութիւններ
Խմբագիր՝ Ժիրայր Դանիէլեան
Հրատարակութիւն Գէորգ Մելիտինեցի Գրական Մրցանակի, թիւ 100
Անթիլիաս
2020
315 էջ

Հեղինակ՝ Յակոբ Միքայէլեան
Խորագիր՝ Ճակատագրի սեւ կատուն. վիպակ
Երեւան
2020
124 էջ

Խորագիր՝ Սփիւռք․ Ինքնութիւն/Այլութիւն
Յօդուածներու ժողովածոյ
Խմբագիր՝ Գառնիկ Աւ․ Քհնյ․ Գոյունեան
Հեղինակներ՝ Գառնիկ Աւ․Քհնյ․ Գոյունեան, Մանասէ Կ․ Սեւակ, Մուշեղ Իշխան, Բաբգէն Փափազեան, Մելքոն Էպլիղաթեան, Յակոբ Պալեան, Վրէժ-Արմէն Արթինեան
Ա. հատոր
«Բան եւ Գիր» մատենաշար, թիւ 11
Մոնթրէալ
2020
Էջ՝ 480

Խորագիր՝ Լեռ Կամսար, Մարդը Գործին Մէջէն, Աքսորականի Գաղտնի Օրագիր
Խմբագիր՝ Յարութիւն Քիւրքճեան
Հրատարակութիւն Արաս, Ա. տպագ.
Իսթանպուլ
2021
480 էջ
ISBN: 9786052100950

Խորագիր՝ Հալածուածները, Հ.1 (Փորձը, Թեկնածուն, Ասֆալթը)
Հեղինակ՝ Զարեհ Որբունի
Հրատարակութիւն՝ Հովհաննիսյան ինստիտուտ
Երեւան
2020
ISBN: 978-9939-9176-4-1

Խորագիր՝ Թրթիռներ…
Հեղինակ՝ Փանոս Ճերանեան
Համազգայինի Վահէ Սէթեան Հրատարակչատուն
Պէյրութ
2020
103 էջ