ՍԱՐՍԱԽԱՒԱՆ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Մենք Սարսախաւան գիւղի բնակիչներն ենք
Մի՛ զարմանաք
Այս գիւղին անունը չէք լսած դեռ
Որովհետեւ դեռ չկայ
Մենք պիտի ստեղծենք զայն
Ֆրանսայի մէջ
Կամաց-կամաց
Բայց հիմակուընէ ստեղծումին
Յայտարարութիւնը կ’ընենք
Առ ի գիտութիւն
Պիտի հաւաքենք բոլոր սարսախ մկնիկները
Եւ պիտի լեցնենք այս գիւղին մէջ
Մեծ-պզտիկ կարեւոր չէ
Եւ գիւղին լեզուն արեւմտահայերէնը պիտի ըլլայ
Պիտի ուտենք խմենք պարենք ցատկենք գծենք մծենք
Արեւմտահայերէնով միայն
Մէկ ամիս սանկ
Յետոյ գիւղը պիտի փակենք եւ տուներնիս երթանք
Ամէն ինչ պիտի մոռնանք
Բայց մամանուս ըսենք որ
Մեզի հետ արեւմտահայերէն խօսին
Զօռով չէ
Եթէ ուզեն
Երբոր քէֆերնին ուզէ
Էհ Սարսախաւանի բնակիչ ըլլալ
Կը նշանակէ արեւմտահայերէն խօսիլ
Սխալ ճիշդ չունի արեւմտահայերէնը
Խօսիս նէ կ’ըլլայ
Անանկ հրաշազան լեզու մըն է
Ինքն իրեն ալ կը խօսուի
Չուսուցումով
Արժանթինի մէջ շատ լաւ կը խօսուի
Քանի հոն չ’ուսուցուիր ան
Հոն դրամի պէտք ունին
Զօռով հիմա արեւմտահայերէն սկսան չսորվիլ
Որ անօթի չմնան
Այլապէս Սարսախաւանի դրամ չենք տար իրենց
Ուրեմն կը հրաւիրենք որ դուք ալ հետեւիք
Սարսախաւանի գոնէ լուրերուն
Արեւմտահայերէնով

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԴՐԱՄ ՀԱՒԱՔՈՂ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Դրամ հաւաքելու պիտ հաւաքեմ
Ի՞նչ ընեմ որ յայտնի չըլլայ որ մասնագէտ գող եմ
Լաւ պիտ մտածեմ
Հիմնադրամներ կը հաստատեմ
Բայց այնպէս մը չըլլայ
Որ մէկը տասը ղրուշ
Միւսը քսան ղրուշ տայ եւ
Կարծէ որ նուէր ըրաւ
Չէ նուազագոյն սակ պիտ ըլլայ
Ամէն ինչին ձեւը կայ
Ամէն ինչ իր գինը ունի
Օրինակ ըսենք հազար տոլար
Անկէ քիչ տալը նուէր չի սեպուիր
Ո՞ւր կ’ապրինք կոր
Իրարու վրայ պիտ չխնդանք
Ուրեմն հազար տոլարի
Կը հաստատենք
Շնչելու հիմնադրամ
Արտաշնչելու հիմնադրամ
Ջուր խմելու հիմնադրամ
Հաց ուտելու հիմնադրամ
Շարժելու հիմնադրամ
Շարժում դադրեցնելու հիմնադրամ
Խօսելու հիմնադրամ
Լռելու հիմնադրամ
Պատուհան բանալու հիմնադրամ
Պատուհան կիսաբաց պահելու հիմնադրամ
Պատուհան գոցելու հիմնադրամ
Պատուհան գոց պահելու հիմնադրամ
Բարեւ տալու հիմնադրամ
Բարեւ առնելու հիմնադրամ
Կատակելու հիմնադրամ
Կատակը դադրեցնելու եւ լուրջ ձեւանալու հիմնադրամ
Քարոզի մէջ ստելու հիմնադրամ
Քարոզի մէջ սուտ բազմացնելու հիմնադրամ
Ժամուցի հիմնադրամ
Ժամուց աւելցնելու հիմնադրամ
Ժամուց պահանջելու հիմնադրամ
Պաշտօնական այցելութեան հիմնադրամ
Չայցելութեան հիմնադրամ
Ուսուցիչի հիմնադրամ
Չուսուցիչի հիմնադրամ
Աշակերտի չաշակերտի հիմնադրամ
Չարշաֆի եւ չարշաֆ բռնողի հիմնադրամ
Չարշաֆը վեր բռնողի հիմնադրամ
Չարշաֆը վար բռնողի հիմնադրամ
Պոռնիկ կարգադրելու հիմնադրամ
Կին կարգադրելու հիմնադրամ
Աղջիկ կարգադրելու հիմնադրամ
Տղայ կարգադրելու հիմնադրամ
Մանուկ կարգադրելու հիմնադրամ
Օտարազգի կարգադրելու հիմնադրամ
(Կարգադրել գիտէք ինչ ըսել է յուսամ)
Ծերերու հիմնադրամ
Տարեցներու հիմնադրամ
Երիտասարդներու հիմնադրամ
Մանուկներու հիմնադրամ
Երեխաներու հիմնադրամ
Ծծկերներու հիմնադրամ
Դեռ չծնածներու հիմնադրամ
Դեռ ծնելիքներու հիմնադրամ
Ողջերու հիմնադրամ
Մեռելներու հիմնադրամ
Մեռնելիքներու հիմնադրամ
Մահկանացուներու հիմնադրամ
Անմահներու հիմնադրամ
Ամէն ձեւի կարգադրութեանց մնայուն հիմնադրամ
Հիմերդ այսպէս զօրաւոր պիտ նետես
Ըսաւ առաջնորդը ինքն իրեն
Եւ շտեմարաններդ աւելի ու աւելի պիտ ընդարձակես
Որ «կեր արբ եւ ուրախ լեր» ըսելդ
Իմաստ ունենայ գոնէ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Դեկտեմբեր 2018 – 8 Յունուար 2019

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՎԵՐԻ ՅԱՐԿԷՆ ԿՐՈՒՆԿԻ ՁԱՅՆԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Դեկտեմբեր 2018

ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՃԱՄՊՐՈՒԿԸ
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
25 Դեկտեմբեր 2018

ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՃԱՄՊՐՈՒԿԸ (Բ.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
7 Յունուար 2019


ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՍ ԱՍՈՐ ՄԱՍԻՆ ՊԻՏԻ ԳՐԵՄ…
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
12 Դեկտեմբեր 2018

ՀԱՄԵՄԱՒՈՐ ԹՌԻՉՔ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
16 Դեկտեմբեր 2018

ԿԱՂԱՆԴ, ՀՐՃՈՒԱՆՔ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
18 Դեկտեմբեր 2018

ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ ՈՒ ՏԱՐԵԴԱՐՁՍ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
1 Յունուար 2019


ԱԿՆԱՐԿ
Ո՞ՒՐ ԵՆ ՄԺԵՂՆԵՐԸ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
9 Դեկտեմբեր 2018

ՄԵՐ ՊԱՏՇԳԱՄԻՆ ՈՒ ՊԱՐՏԷԶԻՆ ՀԻՒՐԵՐԸ (Բ․)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
14 Դեկտեմբեր 2018

ՀՐԱՇՔԻ ԿԸ ՀԱՒԱՏԱՄ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
18 Դեկտեմբեր 2018

ՍԻՐՈՅ ՏՕՆ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
23 Դեկտեմբեր 2018

«ՍԱՏԱՔՕ»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
26 Դեկտեմբեր 2018

ՔԱԼԵԼ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
3 Յունուար 2019

ԹԱԽԻԾ
ՄԱՐԻՆԱ ՊOԶԵԱԳԱԼԵԱՆ ՊԱԶԱՐՊԱՇԵԱՆ
7 Յունուար 2019

ՕԺՏՈՒԱԾ ՅՈՅՍ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
8 Յունուար 2019

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՕՐԵՐ
ՍԻԼՎԱՆԱ ՍԱԱԹՃԵԱՆ
8 Յունուար 2019

ՄԱՆՈՒԿ ԸԼԼԱԼ
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
8 Յունուար 2019


ՓՈՐՁԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՊԱՐԿ ԵՒ ՔԱՐՈԶ՝ ԵՐԿՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
3 Յունուար 2019


ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (11)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
14 Դեկտեմբեր 2018


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Բ․)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
10 Դեկտեմբեր 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ՆՈՐ
ԾՈՎԵԶԵՐՔԸ
ԵՐԳ ՄԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Դեկտեմբեր 2018

1914
Մ. Ա.
11 Դեկտեմբեր 2018

«ՄԻԱՀԵԾԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ»
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
11 Դեկտեմբեր 2018

ԵՐԳԸ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
12 Դեկտեմբեր 2018

ԱԼԱՍՔԱՅԻ ՄԵՐ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Դեկտեմբեր 2018

ԶԱՐԹՆՈՒՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
13 Դեկտեմբեր 2018

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Դեկտեմբեր 2018

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Գ․)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
16 Դեկտեմբեր 2018

ՀԱՅ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
19 Դեկտեմբեր 2018

ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Դեկտեմբեր 2018

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Դ․)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
24 Դեկտեմբեր 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐ ՏԱՐԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Յունուար 2019

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
3 Յունուար 2019

ԽԱՉՄԵՐՈՒԿԻՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
4 Յունուար 2019

ԺՊԻՏԻՆ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
5 Յունուար 2019

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԱՄԵՆԷՆ ԽՕՇԸ
ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Յունուար 2019

ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ
ԱՐԱՄ ԱԹԻԿԵԱՆ
8 Յունուար 2019


ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
17 Դեկտեմբեր 2018


ԳԻՐՔԵՐ
«ՈՍՏԱՅՆ 10 – ԺՊՏԱՄԱՐՏ»
ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ
7 Յունուար 2019


ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ
ՊԱՏԵՐԸ ԲԵՐԱՆ ՈՒՆԻՆ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
5 Յունուար 2019


ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՄԱՔԱՐՈՆԻՆ
14 Դեկտեմբեր 2018

ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄ
14 Դեկտեմբեր 2018

ՃԻ՛ՇԴ ՏԵՂԸ
14 Դեկտեմբեր 2018

ՆՈՐ ՏԱՐԻԴ ՇՆՈՐՀԱՒՈ՛Ր
14 Դեկտեմբեր 2018

ԻՐԱԿԱՆ «ՔՈՒՔՈՒՔ»
19 Դեկտեմբեր 2018

ՔՈՅՐԻԿՍ
19 Դեկտեմբեր 2018

Ի ՄԷՋ ԵՐԿՈՒՑ ԱՆՕՐԻՆԱՑ
19 Դեկտեմբեր 2018

ԸՍԻ ՈՐ ՆՍՏԻՔ
19 Դեկտեմբեր 2018

ԱՌԱՆՑ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆ
26 Դեկտեմբեր 2018

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԻՒՆ
26 Դեկտեմբեր 2018

ԿՈՐՍՈՒԱԾ ԳԼՈՒԽԸ
26 Դեկտեմբեր 2018

ԳԼԽԱՐԿ ԵՒ ԳԼՈՒԽ
3 Յունուար 2019

ՃԱՇԸ ՊԱՏՐԱՍՏ Է
3 Յունուար 2019

ՆԵՐՍ ՄՏՆԵ՞Լ ԹԷ ՉՄՏՆԵԼ
3 Յունուար 2019

ԼՈՒՐԵՐ
8 Յունուար 2019

ԲԱՆԱԼԻԻ ԾԱԿԷՆ
8 Յունուար 2019

ՄԷԿԸ ՄԻՒՍԷՆ ԱՒԵԼԻ ԲԱՐՁՐ
8 Յունուար 2019


Youtube
ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ
Թատերախաղի հեղինակ՝ Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան
26 Դեկտեմբեր 2018


ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՄԱՅՐ
ԱՒԵՏ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ
13 Դեկտեմբեր 2018

ՄԵՐ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԸ
ԿԱԼԻՆԱ ՇԷՕՀՄԷԼԵԱՆ
24 Դեկտեմբեր 2018

ԱՄԱՆՈՐ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
ԼԻԱՆԱ ՏԻՔՊԻՔԵԱՆ
ՍԵՒԱՆ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
ԼՈՒՍԻԱՆԱ ՀԷԳԻՄԵԱՆ
ԿԱԼԻՆԱ ՊՕՅԱՃԵԱՆ
ՄԱՐԻԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
ԶԱՒԷՆ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ
24 Դեկտեմբեր 2018

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԱՄԱՆՈՐ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
ՔՆԱՐ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
ՄԱՐԻԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
ՆՈՒՐԻԹԱ ՂԱՈՒԻ
ՏԱՆԻԷԼ ԳԱՍԱՊԵԱՆ
ՆԱՐԵԿ ՍԻՆԱՆԵԱՆ
ՄԵՂԵԴԻ ԳԷՈՐԳԵԱՆ
26 Դեկտեմբեր 2018

ՆԱՄԱԿ ՄԱՄԱՅԻՍ
ՆԻԳՈԼ ՊՈԼՍԱՃԵԱՆ
4 Յունուար 2018

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԸՍԻ ՈՐ ՆՍՏԻՔ

Կարօ Գէորգեան, «Ամէնուն Տարեգիրքը», Է․ տարի, 1960, Պէյրութ, էջ 512:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

42941463_1706510306127818_3222436747266752512_n.jpg

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

կ’անձրեւէ
ցուրտ է արդէն
մոխրարծաթ
դուրսը աշուն
ներսս ոչ մէկ եղանակ
անկիւններս կը քամեմ
կաթիլ մ’իսկ չեմ մնացած
—կամ սկիզբէն չեմ եղած —
բառարան մը
գիրէ լքուած բառերու
հասցէատետր
առանց թիւի անունի
ժամացոյցի սլաքներ
ժամանակէն վրդոված
ընդյատակեայ խլութիւն մը
օտար լեզուս կը խլէ
զիս կը մատնէ մնալու

դուռս մատ մը կը բացուի
յանկարծակի
փախուստս կոյր կը մտնէ
հոտս քիթին՝ կը փնտռէ
կը շնչէ ուժգին
ծծել կ’ուզէ զիս իր մէջ
առեւանգել
անջրդի հողին գլխիվայր փռուած ուղեղս ծարաւ
կը կճրտէ ակռաներն
այնքան ոխ կայ ներսիդին
սպասեր է ինծի երկար
ես չեմ կրցած հասկնալ
նախընտրեր եմ ձանձրոյթը
զիս պատժելու եկած է
կ’ուզէ հասնիլ իմ պարտուած սարսուռիս
խանդով շոյել
ու հրահրել վախերս
ու տեւել
տեւեցնել հաճոյքը
գարշահոտած իր վէրքին
զոր կ’ուզէ քսել ամենասուրբ մասերուս
ամենանուրբ փլուածքիս

չէ չեմ մոռցած
խոստումս իրեն
ծնած վայրկեանիս
պիտի միասին բիւրեղանայինք
մէջ մէջի հալած
իր կիրքը մեծցաւ մինչեւ կուրութիւն
իմ կիրքս դարձաւ գունդ մը թնճուկ խելացի
ես զինք խաբեցի

Քրիստոսս մարդացած
հոս կ’անցնի ծաղրի
ու իր խաչը Գողգոթայէն
կը շպրտէ ամլացած

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

40903458_2283150008580282_8134397621713240064_n.jpg

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Երկու ափերու միջեւ ճամբայ կտրեցի.
հովը սաստիկ կը փչէր,
կամուրջը կը շարժէր,
ինչպէս կը շարժին լաթերը
լուացուած, մաս-մաքուր,
օճառին բուրմունքը վրանին:
Այս հովը անձրեւ կը բերէ:
Երբ տուն հասնիմ,
հաւաքեմ լաթերը,
բոյրով լեցուի սենեակը
թերեւս ծովու աղի,
թերեւս նարկիսի թերթիկներու:

Նարկիսներ կային մարգագետինը.
երկա՜ր ատենէ ի վեր չէի տեսած,
չէի շնչած․
անձրեւի կաթիլ անոնց վրայ,
կամ ցօղ… ո՜հ, շիթ մը իյնար…
նարկիսները կը թառամէին,
ծռած էին իրենց թերթիկները մետաքսեայ:
Ե՞րբ արցունքդ պիտի սրբես,
չըլլայ, որ վիրաւորուած ըլլաս
արմատախիլ ծաղիկի պէս,
սիրելի՜ս:

Երկու ափերու միջեւ երկա՜ր ճամբայ.
նարկիսներ են փռուած ուղիիդ վրայ.
բոյր սենեակիս մէջ:
Այս հովը բաժանում կը բերէ:
Քայլերդ հեռու ինձմէ:
Ես կը տատանիմ կամուրջի պէս.
լաթեր կը տարուբերին հովէն.
ճամբայ մը կ’անցնիմ
Եւրոպայէն դէպի Ասիա:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: