ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

40903458_2283150008580282_8134397621713240064_n.jpg

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Երկու ափերու միջեւ ճամբայ կտրեցի.
հովը սաստիկ կը փչէր,
կամուրջը կը շարժէր,
ինչպէս կը շարժին լաթերը
լուացուած, մաս-մաքուր,
օճառին բուրմունքը վրանին:
Այս հովը անձրեւ կը բերէ:
Երբ տուն հասնիմ,
հաւաքեմ լաթերը,
բոյրով լեցուի սենեակը
թերեւս ծովու աղի,
թերեւս նարկիսի թերթիկներու:

Նարկիսներ կային մարգագետինը.
երկա՜ր ատենէ ի վեր չէի տեսած,
չէի շնչած․
անձրեւի կաթիլ անոնց վրայ,
կամ ցօղ… ո՜հ, շիթ մը իյնար…
նարկիսները կը թառամէին,
ծռած էին իրենց թերթիկները մետաքսեայ:
Ե՞րբ արցունքդ պիտի սրբես,
չըլլայ, որ վիրաւորուած ըլլաս
արմատախիլ ծաղիկի պէս,
սիրելի՜ս:

Երկու ափերու միջեւ երկա՜ր ճամբայ.
նարկիսներ են փռուած ուղիիդ վրայ.
բոյր սենեակիս մէջ:
Այս հովը բաժանում կը բերէ:
Քայլերդ հեռու ինձմէ:
Ես կը տատանիմ կամուրջի պէս.
լաթեր կը տարուբերին հովէն.
ճամբայ մը կ’անցնիմ
Եւրոպայէն դէպի Ասիա:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԹԱՏՐՈՆԸ

38670916_302401513640680_8084906498813067264_n (1).jpg

Կարօ Գէորգեան, «Ամէնուն Տարեգիրքը», ԺԱ տարի, 1964, Պէյրութ, էջ 482:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՐԵՒ ԺՈՂՎԵԼ

37981059_1985691544814206_6225891687844020224_n.jpg

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Կրկէս մըն է հոս.
եւ մարդը կանգնած՝ էջին վրայ,
տող մը ունի միայն. հազարաւոր կէտեր քովէ քով
կամ հեռու եւ կամ վեր-վար
իրենց երանգներով են տեղ գրաւեր:

Վերիվայրումներ անխղճալի.
կը խարազանուի մորթը
ըմբռնելու համար աշխարհը հողէ.
ջիղերու լարուած թելեր
շարժման կ’անցնին ու
հաղորդ կը դառնան
հողին, եւ դէպի երկինք…
իսկ մէջտեղը կանգնած՝ դո՛ւն.
կրկէսի աճպարար:

Օտարներ աղուէսի մանր աչքերով
պիտի դիտեն եւ նոյնիսկ լիզեն
թառած հայեացքդ շրջուն.
մի՛ հաւատար… անոնք գիշակերներ են:
Կծու քրտինքդ պիտի ըլլայ
մտերիմ ընկեր անդամներուդ.
մշտահոս է․
ճակտէդ մինչեւ պորտդ.
հոն, աղուամազերդ պիտի կարծրանան
աղի հանքին մէջ թաթխուած՝ եփուն…
ճանկռտուքով պիտի արիւնի խորունկը,
երբ նահանջեն անդամներդ,
սալին վրայ մուրճերով ծեծուած
երկաթէն կայծեր պիտի ցայտեն օդը
եւ ի վերջոյ պիտի պարտուիս… անկասկած
մի՛ հաւատար, անոնք կարիճներ են անյաղթ:

Տողերուն վրայ ցանելու համար կէտեր՝
արեւ հաւաքել…:
Գիծեր շարուեր են
եւ ապրումներ… վերջ ի վերջոյ…
հաւատա՛. անոնք կը ժայթքին
հողին ընդերքէն
կատարելու շրջանը
իրենց ոլորտին:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՐՇԱԼՈՅՍԻ ԾԱՌԸ

37833304_1978927562157271_5424186297734397952_n.jpg

ԱՏՈՆԻՍ

Հետեւէ ինծի, ո՜վ արշալոյս, դէպի մեր յուսահատ դաշտը:
Այդ յուսահատ դաշտի ճամբուն
Չոր ծառ մը կայ․ քանիցս խոստացանք
Անոր ցամքած շուքին տակ՝ մնալ երկու մահիճ, երկու մանուկ:

**

Հետեւէ ինծի. արդեօք տեսա՞ր ճիւղերը, լսեցի՞ր անոնց կանչը,
Որ կաթիլներու տեսքով կը խօսի:

**

Աչքեր շլացնող բառեր
Քարեր ճեղքող բառեր

**

…Հետեւէ՛, հետեւէ ինծի,
Կարծես հանդիպեցանք, հիւսեցինք մթութիւնն
Ու հագանք զայն, եկանք, թակեցինք դուռն անոր, բարձրացուցինք վարագոյրները,
Բացինք պատուհանները եւ առանձնացանք
Կոճղերուն կորութեան մէջ,
Բուժուեցանք մեր կոպերով եւ լեցուցինք
Երազի եւ արցունքներու սրուակը մեր
Եւ կարծես մնացինք հոն,
Ճիւղերու երկրին մէջ, կորսնցուցինք վերադարձի ուղին:

 

Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Ի՞ՆՉ Է ԱՇԽԱՐՀ

36296985_934309753417691_7945811728074276864_n

ՀՈՒԿՕ ՖՕՆ ՀՈՖՄԱՆՆՍԹԱԼ

Ի՞նչ է աշխարհ․ յաւերժ քերթուած,
Ուրկէ կը ճառաքէ ու կը վառի ոգին աստուածութեան,
Ուրկէ կը փրփրի ու կը ցայտէ իմաստութեան գինին,
Ուրկէ ձայնը սիրոյ կը խօսի մեզի։

Եւ փոփոխուող բնոյթն իւրաքանչիւրիս
Ճառագայթ է, որ այս արեւէն կը բեկի,
Համար մը՝ որ հազար ուրիշներու կը հիւսուի,
Որ աննշմար կը մարի, կը հանգի, կը խամրի։

Եւ բայց աշխարհ մ’ալ առանձին,
Լի անլուր ձայներով քաղցրագաղտնի,
Իւրովի, անպիղծ գեղով շնորհալի,
Եւ ոչ մէկը արձագանգ, արտացոլանք միւսին։

Եւ եթէ նոյնիսկ կարենայիր դուն զայն կարդալ՝
Գիրք, որ կեանքիդ մէջ չես մանրազննած։

Hugo von Hofmannsthal: Was ist die Welt? (1890)
Գերմաներէնէ թարգմանեց՝
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

29550821_881165405398793_1407966267_n.png

ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐ!
ՊԷՏՔ Է
ԱՐՁԱՆ ՄԸ
ԿԱՆԳՆԵԼ
Ի ՅԻՏԱՏԱԿ
ՄԵԾ
ԳՐԱԳԷՏ
ՍՈՒՐԷՆ
ՊԱՐԹԵՒԵԱՆԻ

ԱՐՇԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱՆ – Հիմակուընէ քաջալերենք Պարթեւեանի արձանին շինութիւնը, որպէս զի ապագային այս ուղղութեամբ իմ մասիս խորհողներ ունենամ։

Ալ․ Սարուխան, 1925, «Հայկական Սինեմա», պատկերազարդ երգիծաթերթ, շաբաթական, Եգիպտոս, 16 Մայիս, 1925։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Փետրուար 2018 – 8 Մարտ 2018

 

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՄԱՔՈՒՇՆ ՈՒ ԱՐՏՕՆ
ԱՐԱ ՄԽՍԵԱՆ
7 Մարտ 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
«ՄԵՆՔ ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԷՆ ԵՆՔ»
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
11 Փետրուար 2018

ՆՈՍՏԱԼԺԻՔ ԺԱՄԱՑՈՅՑԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Փետրուար 2018

ԼԵՒՈՆԻՆ ԽՆԴՐԱՆՔԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
11 Փետրուար 2018

ԹԱՆԻՈՍԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ԼՎՈՎ-ԼՎԻՎ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Փետրուար 2018

ԹՈՎՄԱՍԻՆ ՀՆԱՐԱՄՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ՁՈՒԱԾԵՂ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
16 Փետրուար 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔ
ՄՈՆԱՔՈՅԻ 42ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԿԷՍԻՆ ՄԷՋ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
16 Փետրուար 2018

ՕՐԻԷՆԹ ԷՔՍՓՐԵՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
19 Փետրուար 2018

ՁԱԽՈՂ ՈՐՍՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՆՐԱԿԱՌՔԻՆ ՄԷՋ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
19 Փետրուար 2018

ԹԱԳՒՈՐԻԿԸ, ԹԱԳՒՈՐԸ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
22 Փետրուար 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
Ս. ՎԱԼԸՆԹԱՅՆ
ՅԱՐՈՒԹ Գ.
9 Փետրուար 2018

ՊՈԼԻՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Փետրուար 2018

ԱՐԵՒԸ ԾՆԱՒ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
18 Փետրուար 2018

ՔԻՉ ՄԸ ԵՒՍ ԽՆԴԱՆՔ
ՅԱՐՈՒԹ Գ.
23 Փետրուար 2018

ԵՐԱՆԻ՜
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
25 Փետրուար 2018

ԱՐԴԵՕՔ ԱՅՆ Ե՞Ս ԵՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
28 Փետրուար 2018

Ո՞ՒՐ ԳԱՑԻՆ, ԵԹԷ ԿԱՅԻՆ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Փետրուար 2018

ԿԻՆԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՏԻՊԱՐ ՀԱՅՈՒՀԻԻ ՄԸ ԿԵՐՊԱՐԸ
Կանանց Միջազգային Օրուան առթիւ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
8 Մարտ 2018

ՄԱՐՏ 8
Կիներու Օրուան առթիւ
ՅԱՐՈՒԹ Գ․
8 Մարտ 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԷԿ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Փետրուար 2018

ՍԿԻԶԲ ԵՒ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
11 Փետրուար 2018

ՎԱՐՁՈՒ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
11 Փետրուար 2018

ՍԻՐԱՐԿԱԾ ՏԱՍՆՉՈՐՐՈՐԴ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
11 Փետրուար 2018

ԳԱՐՈՒՆ
ՅԱՍ
11 Փետրուար 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ՏՊՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ՎԱՐԴԱՆԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԻՆՔ ԵՂԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ՍՐՏԻ ԱԾՈՒՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
13 Փետրուար 2018

ԿՆԻԿ ԾԵԾՈՂ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
13 Փետրուար 2018

ՊԵՐՃԱՆՔ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ԳԱՂԹ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ՄԻԱՅՆ ԱՅԴՔԱՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
15 Փետրուար 2018

ՆՈՐ ՕՏԱՐԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ՏՈՂԵՐ
ՅԱՍ
15 Փետրուար 2018

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄԸ Ի ԾԱՊԼՎԱՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԹՈՇԱԿԱՌՈՒ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Փետրուար 2018

«ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԱՐԳԱՆԴ»
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Փետրուար 2018

ԲԱՌԵՐՈՒԴ ՄԷՋԷՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
18 Փետրուար 2018

ՏԻՏՂՈՍԱՒՈՐ ՏԱՐԻՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Փետրուար 2018

ԱՆԿԱԽ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
19 Փետրուար 2018

ԱՆՓՈՅԹ ԼՌՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՍ
19 Փետրուար 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ․
ՈՒՂԻՆԵՐ ՈՒ ԽԱՂԵՐ
ԿՈՒՍԱԿԱՆ ՓՇՈՒՐՆԵՐ
ՕՏԱՐԱՑՈՒՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Փետրուար 2018

ԻՄ ԹԵՐԹԵՐ, ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՄԱՅՐԷՆԻ ԼԷԶՈՒ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՄԱՅՐԵՆԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՈՏՔԻ՛
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՀԱՅ ԼԵԶՈՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
22 Փետրուար 2018

ՍՐԲՈՒՀԻ ԿԱՐԴԱՑՈՂԵԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Փետրուար 2018

***
ՅԱՍ
24 Փետրուար 2018

ԿԵԱՆՔԻ ԵՌՈՒԶԵՌԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
24 Փետրուար 2018

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
25 Փետրուար 2018

ՍԷՐԸ ՁԻՒՆՈՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
25 Փետրուար 2018

ՉԿԱՅԻՆ ՀԵՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
26 Փետրուար 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ՔՍՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
28 Փետրուար 2018

Ի՞ՆՋ ԿԱՐԷՎՕՐ Է
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
1 Մարտ 2018

***
ՅԱՍ
1 Մարտ 2018

ԻՆՔ ԵՒ ԱՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
2 Մարտ 2018

ԻՆՉՈ՞Ւ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
3 Մարտ 2018

ՊԱՏ ԳԱՄ ՆԷՐ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
4 Մարտ 2018

ՈՐՈՄ ՑԱՆԵՑԷՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՄԱՐԴ ԾԵԾԵՐ ԵՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ՀԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԲՈՅՐԸ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՒՆ
ՎԵՐԱԾՆԻԼ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Մարտ 2018

ԼԵԶՈՒՆ ՔԱՅՔԱՅԵԼՈՒ ԾՐԱԳԻՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
7 Մարտ 2018

***
ՅԱՍ
7 Մարտ 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 364-373
ՈՅԺ
13 Փետրուար 2018

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (3)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
17 Փետրուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 374-383
ՈՅԺ
18 Փետրուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 384-393
ՈՅԺ
26 Փետրուար 2018

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (4)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
27 Փետրուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 394-403
ՈՅԺ
6 Մարտ 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
Կ’ԱՊՐԻՄ ԼՈՅՍԻՆ ՀԵՏ
ՏԵՍԻԼՔ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգմն. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ՇՈՒՐՋՊԱՐ
ԻՆԿԸՊՕՐԿ ՊԱԽՄԱՆ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
17 Փետրուար 2018

ՄԱՐԴ ՄԸ ԵՐԿԻՆՔԸ ՈՍԿԵԱՅ ԳՆԴԱԿ ՏԵՍԱՒ
ՍԹԻՎԸՆ ՔՐԷՅՆ
Թրգմն. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
23 Փետրուար 2018

ՆԵՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՄ
ՆԻԶԱՐ ՔԱՊՊԱՆԻ
Թրգմն. ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ
24 Փետրուար 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ՈՒՂԵՑՈՅՑԸ ԻՄԱՍՏԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ
ԱՄՊԻ ՄԸ ՎԻՃԱԿԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգմն. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
6 Մարտ 2018

 

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ԱՏԱՄՆԱԲՈՅԺՆ ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ
կամ ԱՏԱՄՆԱՇԱՐԻՆ ՀՐԱՇՔԸ
Կատակ
ՎԱ(Գ)Ր
13 Փետրուար 2018

ԳԻՇԵՐ ՄԸ ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ ԿՆՈՋ ՄԸ ՀԵՏ
Թատերակ մէկ արարով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆ
կամ ԱՐԱԳ ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒՄ ՄԸ
Կատակ
ՎԱ(Գ)Ր
18 Փետրուար 2018

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԵՐԿԻՆՔ
Թատերակ մէկ պատկերով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ԴԱՒԻԹ ԵՒ ԽԱՒԱՐԻ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ
Կատակերգութիւն՝ երեք արար
ՎԱ(Գ)Ր
25 Փետրուար 2018

ՎՐԷԺ ՊԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՐ
Թատերակ մէկ արարով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
28 Փետրուար 2018

 

ԱՌԱԿ
ԴՐԱԽՏՆ ՈՒ ԴԺՈԽՔԸ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
13 Փետրուար 2018

ԻՆՉՈ՞Ւ ԴԵՂՁԱՆԻԿԸ ԹՌՉԵԼՈՎ Կ’ԵՐԳԷ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
7 Մարտ 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՉԱՓԱՆԻՇԸ
9 Փետրուար 2018

ԼԱՐՈՒԱԾ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
10 Փետրուար 2018

ԱՆԽԻՂՃՆԵՐԸ
13 Փետրուար 2018

ՍԱՀԱԿ-ՄԵՍՐՈՊԻ ԹԱՓՕՐԸ (ՈՐ ՅԵՏԱՁԳՈՒԵՑԱՒ)
20 Փետրուար 2018

Բ. ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
22 Փետրուար 2018

ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ
24 Փետրուար 2018

ՕՏԱՐԻՆ ՍԽԱԼՆ ԻՍԿ ՀԱՇԻՒՈՎ Է
27 Փետրուար 2018

ԼԷՈՅԻ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ
27 Փետրուար 2018

ԳՐՉԱԿՌԻՒ
27 Փետրուար 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՄԻՐԳԵՐՈՒ ԱՅԳԻ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
10 Փետրուար 2018

ԵՐԱԶ
ՄԵԼԻՆԷ ՄԱԶԷՃԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է
ԼՈՌԻ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

«ՈՒՍԱՆԻԼ Կ’ՈՒԶԵՄ»
ՆԱՐՕՏ ՊՕՅԱՃԸ
14 Փետրուար 2018

ՊԶՏԻԿ ՀԱՐՍԵՐԸ
ՄԻՐԷՅ ԻՆԹԻՊԱ
14 Փետրուար 2018

ՆՈՅՆ ԿԵԱՆՔԸ
ԼԱՐԱ ԳԸՐ
14 Փետրուար 2018

Ո՞Վ ԵՍ ԴՈՒՆ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
15 Փետրուար 2018

ՍԽԱԼ ՄԸ, ՈՐՈՒՆ Ո՜ՒՇ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԱՅ
ՄԱՐԻԱ ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐԻ ԵՏՔ․
ԻՆՔՆԱՇԱՐԺԸ
ՎԱՀԷ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

ՀԵԾԱՆԻՒԸ
ՄԵԼԻՆԷ ՍԵՐՈԲԵԱՆ

ԳՐԻՉԸ
ՀԵՐԱ ԱԲԱՐԴԵԱՆ

ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ
ՓԱԹԻԼ ՊԱՐՂՈՒՏԵԱՆ

«ԽԱՂԱԼԻՔԸ»
ԱՆԺԵԼԱ ԱՒԱԳԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՃԱՄԲԱՆԵՐ, ՓՈՂՈՑՆԵՐ, ՎԱՅՐԵՐ․
Հետեւողութեամբ Մկրտիչ Մարկոսեանի «Մեծ Քաղաքը»ին
ՓՈՂՈՑԻ ԿԵԱՆՔԸ
ՎԱՆԱ ՄԱՏԷՆԵԱՆ
ԴՊՐՈՑԻ ՃԱՄԲԱՆ
ԷՄԻԼ ՓԻՐԱԼԻ
ՄԱՐԴՆ ՈՒ ՓՈՂՈՑԸ
ՔԷԼԻ ԱՅՏԻՆԵԱՆ
ԳԵՏՆՈՒՂԻԻ ՔԱՐԱՓԻՆ
ՓԱԹԻԼ ԱՊՕԺԵԱՆ
ՈՒՇԱՑՈՒՄ
ՆԱՐԵԿ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
ՀԱՆՐԱԿԱՌՔԻ ՃԱՄԲԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
ՔԱՂԱՔՆ ՈՒ ԴՊՐՈՑԸ
ՎԱՀԷ ՏՈՍԻՔԵԱՆ
ԱՂՋԿԱՆ ՃԱՄԲԱՆ
ԸՆԾԱՅ ՊԱՌԱՒԵԱՆ
ՄԵՐ ԳԻՒՂԸ
ԱՆԺԵԼԻՔ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
ՄԻԱՑՈՒՄ
ՔԼՈՅԷ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
«ԳԵՂԵՑԻԿ Է ԵՐԵՒԱՆԸ»
ՎԱՀԷ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
6 Մարտ 2018

ՆԱՄԱԿՆԵՐ ՊՐՆ․ ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻՆ
ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 8ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԷՆ, ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ
ԼԱՐԱ ԳԸՐ
ԱԼԷՆ ՆՇԱՆ
ԴԱԼԻԱ ՊԱՐԸՇ
ՆԱՐՕՏ ՊՕՅԱՃԸ
ՐՕՆԻ ՉԻԼ
ՍԱՅԱԹ ՉԱՂԼԱ
ԴԱԼԻԱ ԿԷԶԷՐՕՂԼՈՒ
ԳԱՐԻՆ ՏԷՄԻՐՃԻ
ՆԱԻՐԱ ԿԷՆՉ
ՄԻՐԷՅ ԻՆԹԻՊԱ
ՎԱՆԵՍՍԱ ՈՒՍԱՆՄԱԶ
ԱՐԹԻՆ ՏԷՄԻՐՃԻ
ՏՕՏՕ ՏԷՄԻՐՃԻ
7 Մարտ 2018

 

ԽԱՉԲԱՌ
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՒՈՆ ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ
9 Փետրուար 2018

ԱՐՇԱԿ Բ.
ՄԱՐԻԱՄ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: