ԵՐԱԶՆԵՐՍ

ՓԵՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ
Փարիզ, Դպրոցասէր Վարժարան, 4րդ դասարան

Երբ կը քնանամ,
երազ կը տեսնեմ․
բայց երբ կ’արթննամ,
երազս կը մոռնամ։

Վնաս չունի,
նորէն կը քնանամ,
որ նորէն երազեմ,
բայց երբ արթննամ,
երազս նորէն պիտի մոռնա՞մ…

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ՊԶՏԻԿ ԿԱՅԾԱԿԸ

ՆՈՐՎԱՆ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
Փարիզ, Դպրոցասէր Վարժարան, 4րդ դասարան

Պզտիկ կայծակ մը կայ,
միշտ հետս կը խաղայ․
մէյ մը հոս է,
մէյ մը հոն է,
պահուըտուք է…

Իսկ երբ իր պապան գայ,
սաստիկ կը բարկանայ…
ինչո՞ւ․
Պզտիկ կայծակը
հետս պահուըտուք թող խաղայ…

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԵ․)

Ծ․ Թ․ ՊԱԼԵԱՆ

ԾԷ․
Խաւարին մէջ ծովը անգոյն․
Յիշատակդ անոր սեւ
Խորութեան պէս։

ԾԸ․
Նապաստակը անհոգ կը ցատկռտէ,
Քթիկը աջ-ձախ կը շարժէ,
Ինձմէ արագ է գիշատիչի դէմ։

ԾԹ․
Սիրոյ զոյգը զուսպ քայլերով
Կը յառաջանայ դէպի
Ուրախ լերան գագաթը։

Կ․
Կռունկ ճան, լուր տո՛ւր
Կաքաւին եւ լորիկին –
Անտունը պիտի գտնէ իր օճախը։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԼՈՒՍԱԽԱՒԱՐ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

կ’իջնէ խաւարը խոնաւ.
բեհեզածածկ լուտասներ թարշամած են
լազուրէ մութին մէջ
քրտինքը միաձուլուած գիջութեան.
աւիշը՝ անսանձելի
երակներուն մէջ հոսուն կրակ.
կը շրջին երգեր, շեփորներու լուսնկայ շողերով,
կը հոսին ջրվէժներ, հոսի՜ն… ու խորհուրդներ
կը փշրուին ժայռին վրայ
ալիքներու ծփանքով․
բաղձալի փափաքներէ զգլխուած
էութիւնս կը տրփա՜յ…
ի՜նչ պահ է սա,
իր ծոցին մէջ անդիմադրելի. գերի՛.
մի՛ հեռացներ աչքերդ,
ե՛ս եմ եւ դո՛ւն ես.
կանգնած ենք դէմ առ դէմ,
շղարշի մը ներքեւ՝ էական
ու կենդանի. իսկ
մնացեա՞լը…
փակէ՛ հիմա աչքերդ, ահա՛
կը ծածկուի խաւարը.
մե՞րկ. կը ծածկուինք մենք
մետաքսեայ իրականին տակ, որ
կը հոսի հարցականներու տարափին մէջ.
ծիծաղը իրարու դէմ բարեւի կեցած,
կը փնտռենք ոլորտներու մէջ թաքուն
լոյսին հասնիլ. ինչու՝ ան ալ
կը փնտռէ խաւարը, որ ծածկուի իրմով,
որ է մերկ եւ քրքջոտ.
անհասանելի օձապտոյտներու մէջ շրջուն
լոյսն է թաքուն…
խաւարին ներքեւ խառնուած գիջութեան.
քրտինքը հոսուն է եւ հեւքը անդիմադրելի.
օ՜, սքօղուինք աչքերէ հեռու.
ե՛ս եմ լոյս. իսկ դուն…
խաւար

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԼԱՏԻՆԱՏԱՌ ԻՄ ՀԱՅԵՐԷՆ

ՍՐԲՈՒԿ ԴԱՒԻԹԵԱՆ

Akh ladinadar im mayreni
Kaghtser lezu
Ge sirem kez merkasdani me neman
Tekeyanen arads em midke
Payts darere imes en
Voroun bedoughnere
Mishd tarm en oo senentarar
Genarar yev gensadoo
Gatnadou senoutsitch mayr men es
Ladinadar im hayeren
Getstses menas ansasan
Im payloon abaka
Im sireli
Im bashdeli
Im darabads
Im parabands
Hayeren hayeren eeeee

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՅԱՅԷՐէՆ ՋՔԻՏՁՕՂՆԷՐՈՒՆ

ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Յէրէգ փար յայէրէն ջքիտձօղնէրը
Վօտգի էլած էն
Եւ Եփրէմին յայէրէն կուզէն
Սօրվէձնէլ
Իրենձ վօրին գագը դօղ մագրէն
Նախ յէվ արաչ
Իրէնձ յայէրէնը դօղ սըրփաքրէն
Յայէրէն քօրծածէն
Հէտօ կխոսինգ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՅԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Յայությունը շատ մէծ ազք մնէ
Լսէրէգ իրմասին
Աշխարքին ջօռս կողմը տարածվածէ
Յայաստանը իր յայրէնիգնէ
Շատ կսիրէն իրէնձ յայրէնիգը յայէրը
Շատ կսիրէն իրենձ լէզուն յայէրը
Շատ շատ աղվօր կքրէն ու կհրատարակէն
Շատ շատ շատ խէլաձի յէն
Շատ շատ շատ լավ ապաքա ունին
Յայ միտգի թառ է յիմայ
Յայ միտգը շատ պայծարէ
Կբայլի

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: