ՆԱՄԱԿ ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԻՍ

%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af-%d5%b4%d5%a5%d5%ae-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%ab%d5%b6
ՅԱՍՄԻԿ ՃԱՆԻԿԵԱՆ
Պուէնոս Այրէս, Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Կրթական Հաստատութիւն, երկրորդականի գ. տարի

13 Սեպտեմբեր, 2016

 

Սիրելի մեծ հայրիկս,

Իմ անուշիկ մեծ հայրիկս, չես գիտեր, թէ որքա՜ն կը կարօտնամ քեզ: Շատ ժամանակ անցած է, որ արձակուրդի գացած ես:

Անցեալ օրը մամային եւ ինծի հետ խօսեցար հեռաձայնով, բայց նոյնը չէ: Կ’ուզեմ երեսդ տեսնել, համբուրել քեզ եւ որ դուն պատմես ինծի, թէ ինչպէս էր ճամբորդութիւնդ:

Շատ նոր բաներ պատահեցան քու բացակայութեանդ միջոցին, կ’ուզեմ որ այլեւս վերադառնաս եւ այս նորութիւնները պատմեմ քեզի:

Այս տարի ամէնքս ալ կը սպասենք, որ ամրան արձակուրդին մեզի հետ կարենաս գալ:

Նուէրներ չենք ուզեր, միայն կ’ուզենք որ դուն գաս եւ նորէն միասին ըլլանք:

Հաճիս պատասխանէ նամակիս:

Պաչիկներ՝

Յասմիկ

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s