ՀԱՆԵԼՈՒԿԻ ԽԱՂԸ

ՍԵՒԱԿ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
Երեւան, Յակոբ Օշականի անուան թիւ 172 դպրոց, 5րդ դասարան

Ես ու եղբայրս հանելուկ խաղալ շատ կը սիրենք։ Երէկ գիշեր հանելուկի գիրքը առինք ու սկսանք խաղալ.

– Այն ի՞նչն է ինչը, որ բերան չունի փչում է, ձեռքեր չունի քշում է,- հարցուցի ես։

– Քամի,- գիտցաւ Ռուբէնը։

– Փոքրիկ ռազմադաշտ, զօրքեր անշարժ,- հարցուց Ռուբէնը։

– Բանակ,- պատասխանեցի։ Սխալած էի, ակռայ էր ճիշդ պատասխանը։

Յետոյ գիրքը մէկ կողմ դրինք ու սկսանք մեր խելքէն հարցնել.

– Այն ի՞նչն է ինչը, որ մամաները շատ կը սիրեն,- հարցուցի ես։

– Հագուստ։

– Ո՛չ, պզտիկները,- յաղթական պատասխանեցի։

– Այն ի՞նչն է, որ եթէ կտրատես՝ աչքէդ արցունք կու գայ,- հարցուց Ռուբէնը։

– Սոխ,- ըսի արագ մը։

– Ո՛չ, մատդ,- խնդալով պատասխանեց եղբայրս։

Շարունակեցի.

– Պապաները ի՞նչ կը սիրեն։

– Օթօ։

– Ո՛չ, մամաները,- խնդացի։

– Մաման ինչո՞ւ միշտ երեսը կը լուայ,- հարցուց Ռուբէնը։

– Որ փայլի։

– Ո՛չ, չգիտցար, որովհետեւ մի՛շտ երեսը կը սեւցնես։

Ու ատկէ ետք մեր հանելուկի խաղը կռիւի վերածուեցաւ…

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ՁՄԵՌՈՒԱՅ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՍ

ՍԵՒԱՆ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 8րդ դասարան

Ամենասիրած տօնս Սուրբ Ծննդեան տօնն է։ Այս շրջանին ուրախ-ուրախ ամբողջ ընտանիքիս հետ կը տօնենք։ Այս տօնը կը տօնեմ զարմիկներուս տան մէջ։ Հոն Կաղանդ Պապա կը հագնինք։ Մենք՝ պզտիկներս աղուոր-աղուոր երգ մը կը պատրաստենք պարելու համար եւ ուրախ ու զուարթ կ’անցընենք: Իսկ միւս օրը կը ճաշենք մեծ մայրիկիս տունը։

Նոյն ժամանակ Նոր Տարին կ’ըլլայ։ Մենք այս տօնը մեր տունը կը տօնենք։ Ես իմ կեանքս կը սիրեմ անցընել ուրախ տօներով։ Մանաւանդ Երուսաղէմի մէջ մի քանի անգամ կը տօնենք այս տօները, եւ ես շատ ուրախ եմ, որովհետեւ տարուան ամենէն աղուոր տօներն են։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍԷՐ

ԼԻԱՆԱ ՏԻԳՊԻՔԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 8րդ դասարան

Մենք մանկութեան ընթացքին շատ մը մանկական սէրեր կ’ունենանք, որոնք երբեք չենք մոռնար։ Ես ալ մանկութեան օրերուս, տասը տարեկանիս, սիրահարուեցայ ինձմէ չորս տարի մեծ տղու մը։ Անոր անունը, գեղեցկութիւնը, հագուածքը, մինչեւ իսկ անոր շուրջ տարածուող անուշ հոտը կը գինովցնէին տասը տարեկան աղջկայ իմ հոգիս։

Զայն դպրոցը զբօսանքի ժամանակ կը տեսնէի, եւ տօն էր այդ ինծի համար։ Անիկա լուրջ եւ տղամարդ տղայ էր։ Անոր ձայնը միշտ ականջիս մէջ կը լսուէր։ Անոր բնաւորութիւնը նկարագրելու համար միտքս բաւարար բառեր չունի։ Անոր աչքերէն, դէմքէն, ամբողջ անձէն ալիքներ էին, որոնք տակնուվրայ կ’ընէին մանկական սիրտս։

Ես զինք կը սիրէի, որովհետեւ ինք շատ կ’օգնէր ինծի եւ միշտ կը պաշտպանէր զիս։

Հիմա հասած եմ հասուն տարիքիս եւ կը խնդամ այդ զգացումներուն վրայ։ Այդ զգացումներն են, որոնք կ’երթան ու կու գան, եւ մեծնալով կը հասկնանք, եւ մեզի ծիծաղելի կը թուին։

Մանկական առաջին սէրս անմոռանալի եւ խնդալիք է ինծի համար։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՄԵՆԱՍԻՐԱԾ ԵՐԿԻՐՍ

ԿԱԼԻՆԱ ՊԳԱՃԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 8րդ դասարան

Իմ ամենասիրած երկիրս Գանատան է։ Շատ գեղեցիկ եւ աղուոր երկիր մըն է։ Շատ աւելի կը սիրեմ Երուսաղէմէն։ Երուսաղէմ գեղեցիկ եւ սուրբ քաղաք մըն է, բայց իմ սիրածս չէ։ Երբ առաջին անգամ Գանատա գացի, տարբեր էր շատ, կանաչութիւն կար, գեղեցիկ տուներ, շէնքեր եւ այլն։ Գանատայի մէջ կը բնակի ընտանիքէս մաս մը։ Հոն ուր որ եղեր եմ, շատ հաւներ եմ։ Շատ գեղեցիկ քաղաքներ կան, ուր ես դեռ չեմ գացած, բայց մեծնալէ ետք կը յուսամ երթալ եւ պտտիլ։ Երազս է որ երթամ եւ Գանատա բնակիմ, հոն ուսանիմ եւ կը յուսամ որ երազս իրականանայ։ Միակ դժուարութիւնը, որ պիտի ունենամ, եթէ երթամ, ընտանիքէս հեռու ըլլալս է։ Ես կը յուսամ, որ ամէն մարդ առիթ կ’ունենայ իր սիրած քաղաքը տեսնելու եւ վայելելու։ Կան պզտիկներ, որ կ’ուզեն շատ քաղաքներ երթալ, բայց չեն կրնար։ Կը մաղթեմ, որ իւրաքանչիւր անձ աշխատի եւ իրականացնէ իր երազները։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Բ․)

ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ

Արկածեալ
Բախտաւոր վերջամնաց
Զարնուած ճանաչում անդին
Փնտռել ճամբայ մը դուրս
Վերազարթնում

Զօրանալ
Ողջունել վերաշահում
Մեծ քան յոյս
Տեսնել արեւը շողշողուն դարձեալ
Մնալ

Ապրիլ
Կռուիլ ճակատագիր
Ըմբոշխնել գունեղ երկիրը
Պարել տեղատարափ անձրեւուն տակ
Բնակիլ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԵՐԵՔ ԿԱՐՄԻՐ ԽՆՁՈՐ

ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ

Այս գիշեր երազիս մէջ
Երեք կարմիր խնձոր տեսայ
Բոսոր լուսնին տակ
Ալ վարդեր, որոնց մէջ խեղդուած էի
Եւ առասպելահամ անմեղունակ շարունակութիւն մը…
Երազս պահուըտուք ուզեց խաղալ
Խնձորները կերպարանափոխուեցան
Չոր հունտեր դառնալով:
Այս գիշեր երազիս մէջ
Մերկ գարնան դաշտին վրայ
Ինքնախաբէութեան օրօրոցին մէջ
Պատահական հեգնանքը տեսայ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԿԱՆՉ

ՅԱՍ

«Գիշեր բարի»դ
Քաղցրալուր,
Վերմակի պէս
Փափկագեղմ,
Զիս կը ծածկէ
Քնքշագին,
Գուրգուրանքով
Ակաղձուն:

Ո՜հ, բաղձալի
«Լոյս բարի»դ,
Ակնկալու
Լո՜յս բառիդ՝
Լուսահամբոյր
Զարթուցիչ,
Ծոյլ կոպերուս
Կիսախուփ:

Բարի լոյսէն
Լոյս գիշեր,
Հազար բառեր
Մետաքսթել
Կը ներհիւսեն
Սիրատենչ
Երկու երկինք
Գունագեղ:

Փետրուար, 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: