ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ

35511983_10205002824067615_1834075254436134912_n.jpg

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ԵՐԿՈՒ ՄԱՐՄԻՆ

Իրարու մօտ ու իրարմէ հեռու
կրակ… լափող լիզող
թաւալգլոր սողուն
կամ ցցուն ժայռ
գալարուն.
երկու մարմին.
արիւնէն արիւն,
միսէն միս,
երկունքին գերի
շունչի գոյացումի
նորին յղացած:

Մինչեւ որ ինք ու
իրենք իրարմէ
անջատուին ու վերջանան
մարմնով անգոյ.
եւ մարմին
պոռթկում հեշտանքի ու հաճոյքի.
արեւէն ու լուսինէն առկախ
իրարու պլլուած եւ միաձոյլ
մոխիր կը դառնան
կ’ոչնչանան:

 

ԴԵՌԱՏԻ ՇՈՒՆՉ

Ծաղիկներու պտուկներ
կը ծլին, կը ծաղկին.
հովը կը փչէ
ու կը խտխտացնէ
դեռատի բողբոջներ կը ժպտին.
կուրծքին ելեւէջը
թարմ
կը բուրէ
զերթ ծաղիկ
մատաղ ու դեռատի
կ’երգէ,
շունչը՝ հովու սիւքին,
կը հառաչէ:

Խոստումներ կախարդական
աստղածոր բառերով
կը թափին շրթներէն.
ապրշումներու ծայրէն կախուած
զանգակներ կը զնգան.
կաթնաբոյր մորթին
կը դպչի հովը․
ա՜հ, եթէ խտխտացնէ
կը վերածուի քամիի
եւ կ’ըլլայ հեւք
շնչահատ ու շնչասպառ
թարմութիւնը դեռատի
թրթռացումներով
կը թառամի:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ՀԱՅ ԴԱՏ

35439700_922568187925181_1461759095190061056_n.jpg

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Եկէք այսօր այս քոնկրեսմենին
Գրպանը դրամ հոսեցնենք
Որ ցեղասպանութիւն բառը գործածէ
Մենք ալ ուրախանանք
Ուիսքին դնենք քէֆ ընենք
Էշու բանին չափ ալ սիկարը վառենք
Բերաննիս կոխենք
Քով քովի գանք
Քիչ մըն ալ յեղափոխական երգ բարձրացնենք
Մէկ հատ ալ Գետաշէն մտիկ կ’ընենք անպայման
Իշտէ պիթթի կէտտի
Հայաստանը կը փրկուի
Հայ Դատը կը լուծուի
Չէ չէ
Միւս քոնկրեսմենը աւելի լաւ է
Սեւամորթ է
Արիւնը աւելի կարմիր կ’ըլլայ
Ցեղասպանութենէն կը հասկնայ
Սեւամորթը շատ դրամ ալ չ’ուզեր
Աժանով կ’ազատինք
Կ’ելլէ երկու բառ կ’ըսէ
Գործերնիս կը քալեցնէ
Դուն շատ դրամ ծախսելուդ մի՛ նայիր
Հայ Դատ ըսածդ ասիկա է
Աժանի մեծ գործ պիտի տեսնես

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

 

ՀԱՄՐԻՉ 20

ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ ՍԷՐ – ԳԱՀԻՐԷ, 1979

35349741_921959734652693_8949274138921402368_n.jpg

ՈՅԺ 1953

Ամօթապարտ կը զգամ նոյնիսկ հիմա
Այդ դէպքերէն տասնեւհինգ տարի անց

Աղջիկ մը կ’ուզէի՝ ունենալո՛ւ համար
Առանց որ ուզէի զինք – ալ ի՞նչ սէր
Եւ կեանք այլակերպեալ, սրտի զարկ

Երկար կը սպասէի բաղնիքին դիմաց
Մինչեւ որ վերջապէս դուռը բանար
Եւ աչքերուս առջեւ յայտնուէր մերկ
«Ի՞նչ է, իրաւունք չունի՞մ պչրելու»

Զզուանք կը զգայի ըրած իսկ պահուս
(Չարութիւն չէ՞ հնչեակը գրելս իսկ
Երբ օր մը թարգմանուի գիտցած լեզուին)
Բայց օր մը զարմացուց առանց գիտնալու
Երբ մեր կապը կոչեց L’amour physique

5 Յունիս 1994

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԽՆԴՐԱՆՔ

35328857_921064924742174_7070667611293351936_n

ՀԵՌՄԱՆ ՀԵՍՍԷ

Եթէ փոքր ձեռքդ տաս,
Որ կ’ըսէ այնքան չըսուածք,
Կը հարցնե՞մ երբեւէ,
Թէ զիս կը սիրե՞ս։

Չեմ ալ ուզեր՝ զիս սիրես,
Միայն կ’ուզեմ մօտ ըլլալ,
Եւ դուն երբեմն, համր ու մեղմ,
Ձեռքդ ինծի տաս։

Hermann Hesse: Bitte
Գերմաներէնէ թարգմանեց՝
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՃԻՇԴ ԲԱՌԸ

35386800_920332168148783_4998875662304411648_n.jpg

ՀԱՅՆՐԻԽ ՀԱՅՆԷ

Հետդ պառկիլ չէ
ոչ․ հետդ արթննալ
է բառը
որ համբոյրներն համբուրելու կու գայ
եւ շոյանքը կը շոյէ

եւ որ մեր շունչը կը շնչէ
գիրկէդ
եւ անթափոսերէդ
բերնիս մէջ
եւ բերնէս
եւ մազէս
շրթներուդ միջեւ

եւ որ մեզի լեզուն կու տայ
քեզմէ ինծի
եւ ինձմէ քեզի
մէկը միւսին հասկնալի
բոլորէն աւելի

Հետդ արթննալ
վերջանալի մերձն է այդ
անվերջ յոյսերուն
յարակցումին
որու շնորհիւ զիրար կը ճանչնանք

Հետդ արթուն
եւ ապա
մտնել հետդ քուն

Heinrich Heine: Das richtige Wort
Գերմաներէնէ թարգմանեց՝
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՂՈՔՈՂ ԵՒ ԲՈՂՈՔԻ ԹԻՐԱԽ

35148138_919681848213815_6846221721440092160_n.jpg

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Մէկը միւսէն տարբերելու է ի վերջոյ
Որ հասկնաս
Զանազանես
Ասոր ուզածը աս է
Անոր ուզածը՝ ան
Բայց երբ երկու կողմերն ալ
Բողոքողն ալ թիրախն ալ
Պարապութեան մէջ են
Դատարկութիւն կը բուրեն
Սին են սին
Մակերեսին խնկարկու սպասաւոր
Թրիք քակոր կարմրաւոր
Եթէ մէկը օձ կոչենք
Միւսն ալ օձաձուկ է քաջ գիտենք
Եթէ մէկը կը խայթէ
Միւսը չի բռնուիր լպրծուն է
Մէկը միւսէն կը մեկնի
Հանդիպելու նոյն կէտին

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՄԵԾ ՄԱՅՐՍ

35114534_1912032345513460_7006629202233393152_n.jpg

ՄԵԾ ՄԱՅՐՍ
ԹԱԼԻՆ ՔԻՒԼՉԷԵԱՆ
Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տուն, 8րդ դասարան

Օր մը մեծ մօրս հետ հանրային պարտէզ գացի։ Ամառ էր եւ օդը՝ շատ տաք։
Հոն նստանք ու մեծ մօրս ըսի.
– Մեծ մայրիկ, քեզ շատ կը սիրեմ եւ չեմ ուզեր, որ քեզի բան մը պատահի։
Վերադարձին, երբ մեծ մայրիկիս հետ կը քալէի, շատ ուրախ էի, չափէն աւելի ուրախ։ Յանկարծ ինքնաշարժ մը եկաւ ու ինծի պիտի զարնէր, բայց մեծ մայրիկս ուժով քաշեց ձեռքէս։
Վերջը հասկցայ, որ մեծ մայրիկս զիս փրկեց։

 

ԲԱՐԻ ՄԵԾ ՄԱՄԱՍ
ՆՈՒՆԷ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տուն, 8րդ դասարան

Կը յիշեմ…
Երբ պզտիկ էի, կարծեմ՝ վեց տարեկան, գիշեր մը, մեծ մայրիկիս տունը պիտի քնանայի․ բայց հիւանդացայ, տաքութիւն ունէի, կը հազայի։ Մեծ մայրիկս դեղահատ տուաւ ինծի, պատմութիւն պատմեց, բայց չէի կրնար քնանալ։
Ուրեմն մեծ մայրիկս զիս գրկեց ու ամբողջ գիշերը օրօրեց։
Առաւօտուն ես շատ լաւ էի, բայց մեծ մայրիկս հիւանդ էր։

 

ՄԵԾ ՄԱՅՐՍ ՈՒ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ
ԱՍՏՂԻԿ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տուն, 8րդ դասարան

Երբ եօթը տարեկան էի, արձակուրդի օր մը, մեծ մօրս տունը գացի ու հոն մէկ շաբաթ մնացի։
Հայերէն տառերը նոր սորվեր էի ու մեծ մայրս ուզեց ստուգել, թէ լաւ գիտե՞մ։ Սկսայ արտասանել, երբ մեծ մայրս ըսաւ.
-Ի՛նչ ես արտասանում, հայերէն տառերը չե՛ն։
Յետոյ հասկցայ, որ մեծ մայրս չէր գիտեր այբուբենը՝ այբ, բեն, գիմ… տառանուններով։

 

ՄԱԶԻ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ
ՓՕԼԻՆ ՓԻՐԱԼԻ
Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տուն, 8րդ դասարան

Փոքր էի, երբ մայրս, եղբայրս, մօրաքոյրս ու ես գացինք Լոս Անճելըս, մեծ մօրս այցելելու համար։
Օր մը, մեծ մայրս իր ծանօթները ճաշի հրաւիրեր էր։ Մեծերը նստած էին սեղան ու ապուր կ’ուտէին, իսկ փոքրերը հեռատեսիլ կը դիտէին։
Ես մօտ էի մեծ մամայիս։ Երբ ետ դարձայ, տեսայ մազ մը մեծ մօրս պնակին մէջ։ Կ’ուզէի իրեն ըսել, որ այդ մազը վերցնէ, բայց շատ ամչկոտ էի մեծերուն մօտենալու համար, ուրեմն բերանս գոցեցի ու շարունակեցի հեռատեսիլ դիտել։
Քանի մը օր ետք, մեծ մայրս քիչ մը հիւանդացաւ։ Ես ինքզինքս շատ գէշ կը զգայի, որովհետեւ կը կարծէի, որ մազը կերեր էր ու այդ պատճառով՝ հիւանդացեր ու եթէ իրեն ըսած ըլլայի, հիւանդ պիտի չըլլար ան։
Արդեօք այդ մազը տեսա՞ծ էր ան, վերցուցա՞ծ… երբեք չգիտցայ…

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: