ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ ՈՍՏԱՅՆ – 6 ԺԱՄԱԴՐԱՎԱՅՐ ՀԱՏՈՐԸ

Ժամադրավայր.jpg

Հեղինակին այս երկը կ’ամփոփէ հայրենիք կատարած իր վերջին չորս այցելութիւններու ուղեգրութիւնները՝ Ժամադրավայրը մեր երջանկութեան (2005), Հայաստանեան հանդիպումներ (2007), Դարձեալ եւ միշտ Հայաստան (2008) եւ Հայաստանեան խճանկար (2009)։ Գալով իր առաջին երկու այցելութիւններուն, 1991ին եւ 1994ին, ատենին անոնց ուղեգրութիւնները լոյս տեսած են իր Ոստայն 3 – Հաղորդութիւն հատորին մէջ (1999)։

2005ի ուղեւորութիւնը Մեծ Եղեռնի 90ամեակին առթիւ կայացած էր, իսկ 2008ինը՝ Հայաստանի Հանրապետութեա՛ն 90ամեակին առթիւ։ 2007ի ու 2009ի ուղեւորութիւնները խորհրդաժողովներու առթիւ էին։

Այս հատորի առաջին էջերուն մէջ կը հանդիպինք հետեւեալ տողերուն.

 «Հիմա արդէն Մոնթրէալ ենք: Երկու շաբաթը անցաւ երազի պէս, ու ես արտագաղթածի նման կը զգամ հոս:

 «Հոն` ուխտագնաց, բայց երբեք զբօսաշրջիկ, հակառակ վզէս կախուած լուսանկարչական գործիքին, որ երբեմն նաեւ գրպանս կը դնէի՝ ճիշտ այդ տպաւորութիւնը չձգելու համար: Հոն՝ տեղաբնիկ, հակառակ արեւմտահայերէնին, որմէ կը փորձէի չբաժնուիլ երբեք՝ դիմադրելով այնքա՜ն հեշտութեամբ կարգ մը բառեր արեւելահայերէնով փոխարինելու փորձութեան»:

Այս տրամադրութիւնները կը յամենան չորս ուղեգրութիւններու ամբողջ ընթացքին, ու Վրէժ-Արմէն մեզի հետ կը բաժնէ իր ապրումներն ու մտորումները, իր տխուր եւ ուրախ պահերը, բազմաթիւ ծանօթներու, ընկերներու եւ մանաւանդ մտաւորականներու հետ իր ունեցած երբեմն ծրագրուած, երբեմն պատահական հանդիպումները, ինչպէս նաեւ հայրենի չքնաղ բնաշխարհէն եւ պատմական կոթողներէն ստացած իր տպաւորութիւնները։  Հայրենաբնակ  ժողովուրդի զաւակները կ’երեւին իրենց առօրեային մէջ՝ իրենց ապրած դժուարութիւններով  թէ ցուցաբերած հիւրընկալութեամբ։

Վերջին ուղեգրութեան վերջին գլուխին մէջ (Վերադա՞րձ) հեղինակը կը գրէ.

«Կը վերադառնանք Մոնթրէալ: Կը վարանիմ ըսելու կը վերադառնանք տուն: Ահա այդ իսկ պատճառաւ ալ պարոյկ մը կայ խորագրին վրայ:

 «Իրապէս ո՞ւր կ’երթանք, ինչո՞ւ կ’երթանք…

«Այսօր, մեր “վերադարձ”էն երկուքուկէս ամիս ետք, երբ կ’աւարտեմ այս ուղեգրութիւնը, կամ ուղեպատումը (որպէս համազօրը անգլերէն travelogue-ին), անելի մը առաջնորդող այդ հարցադրումը չեմ ուզեր վերստին ընել ձեր,– մե՛ր, ի՛մ,– առջեւ: Բայց չեմ կրնար այլ հարցումներ չտալ ես ինծի ե՛ւ ձեզի, սիրելի ընթերցողներ:

«Առաջին եւ գլխաւոր հարցումը սա է. այդ ինչպէ՞ս կ’ըլլայ, որ չենք յաջողիր աւելի հզօր հայրենիք մը կերտել ազգովին:

 «Երկրորդ հարցումը՝ այլապէս ունի՞նք այլընտրանք»:

Գիրքը կ’աւարտի հետեւեալ տողերով.

«…կը մտածե՞նք, թէ ի՛նչ կրնայ ըլլալ այլընտրանքը, եթէ չյաջողինք հայրենիքը դարձնել մեր էութեան առանցքը, եթէ Հայաստանը, Արցախն ու Ջաւախքը, այլեւ բռնագրաւուած ամբողջ Արեւմտեան Հայաստանը չդառնայ իւրաքանչիւր հայու, իւրաքանչիւր դաշնակցականի, բոլոր կազմակերպութիւններու ամեն մէկ անդամի առօրեայ կեանքին մասը եւ գոյութեան իմաստը…

 «Վերադա՞րձ… մտածենք ա՛յս վերադարձին մասին»:

Գրութիւններուն ընկերացող բազմաթիւ լուսանկարները աւելի ցայտուն ու կենդանի կը դարձնեն պատումը։

Այս հատորը, ինչպէս նախորդը՝ Ոստայն 5 – Նամակապատում, լոյս կը տեսնէ միայն առցանց։ Ոստայն 4, Ոստայն 5 եւ Ոստայն 6 հատորները կարելի է անվճար կարդալ այցելելով հետեւեալ կայքէջը՝

https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր

Ոստայն 6 -Ժամադրավայր-uni

 

 

 

2 thoughts on “ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ ՈՍՏԱՅՆ – 6 ԺԱՄԱԴՐԱՎԱՅՐ ՀԱՏՈՐԸ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s